Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Canada
CANADA: CLIMATE - Канада: клімат

Canada’s climate can best be described as variable. Temperature and precipitation differ from region to region and from season to

season. In the extreme north temperatures climb above 0°C for only a few months of the year. But most Canadians live in a long thin band stretching along country’s southern border where mild springs, hot summers and pleasantly crisp autumns prevail at least 8 months out of 12.

THE WEST COAST CLIMATE

The west coast of British Columbia has the most temperate climate in Canada, thanks to warm, moist Pacific Ocean air streams. The province’s most populous cities, Vancouver and Victoria, enjoy cool and relatively dry summers and mild, wet winters. Snow seldom falls here, and when it does, it usually melts the same day.

The Cordilleran mountain system, which includes the Coastal Mountain Range and the Rocky Mountains, effectively blocks warm moist Pacific air from reaching the interior plains of the Prairie provinces.

THE PRAIRIES

Here, cold winters and hot summers are the norm, with relatively light precipitation. For instance, in the dry southern portion of Saskatchewan, annual precipitation averages less than 300 mm. The wettest area of the plains, Manitoba, receives about 500 mm each year.

Spring rains and dry autumn conditions have helped make the Prairies one of the top grain-growing areas of the world.

Among the most remarkable features of the prairie winter is the Chinook, a warm, usually dry winter wind. The Chinook sweeps down from the Rocky Mountains and has been known to raise temperatures as much as 16°C in a single day.

THE GREAT LAKES/ ST. LAWRENCE REGION

More than half the Canadian population lives close to the Great Lakes or along the St. Lawrence River. Here, winter brings heavy snowfalls. Spring can be fleeting: temperatures in the 20—28°C range have been recorded as early as March. On the other hand, temperatures of —17°C have been recorded in April.

Summers are becoming longer and more humid than elsewhere in Canada. The heat is moderated somewhat by frequent rainfalls. Mean daily temperatures reach close to 20°C from mid-June to mid-September.

atlantic canada The combined influence of air masses from eastern Canada and the United States with air currents off the ocean give this region one of the most variable climates anywhere in the country. In winter, mean temperatures can vary markedly as Arctic air is replaced by maritime air from passing storms. Snow-fall is relatively heavy and fog common in spring and early summer. The warmest month is July, when mean temperatures are in the 16— 18°C range.

the north

This area is usually snow-covered more than half the year, with a frost-free period of barely two months. Precipitation is light, except along the coast of Labrador where the influence of Atlantic storms is felt.


VOCABULARY

precipitation [prɪ,sɪpɪ’teɪʃ(ə)n] — випадання опадів; опади

crisp [krɪsp] — чіткий, різко окреслений

to prevail [prɪ’veɪl] — переважати, превалювати

to average [’æv(ə)rɪdʒ] — дорівнювати в середньому, складати (становити) пересічно

fleeting [fli:tɪŋ] — швидкий; скороминучий, швидкоплинний

humid [’hju:mɪd] — вогкий, вологий

mean [mi:n] — середній


QUESTIONS

1. How can Canada’s climate be described?

2. Where is the most temperate climate in Canada ? How can you describe it?

3. What is one of the most remarkable features of the prairie winter?

4. In what region summers tend to be longer and more humid than elsewhere in Canada?

5. Where is one of the most variable climates anywhere in the country?

Канада: клімат

Клімат Канади найкраще можна назвати мінливим. Температура і опади бувають різними залежно від регіону і від пори року. На самій півночі температура підіймається вище 0 °С лише протягом кількох місяців на рік. Проте більшість канадців живуть на довгій тонкій смузі, що простяглася вздовж південного кордону країни, де принаймні протягом восьми місяців з дванадцяти переважають м’яка весна, жарке літо і приємна справжня осінь.

Клімат західного узбережжя

На західному узбережжі Британської Колумбії найбільш помірний клімат у Канаді, завдяки теплим і вологим потокам повітря з Тихого океану. У найнаселеніших містах провінції, у Ванкувері і Вікторії, прохолодне і відносно сухе літо і м’яка, сира зима. Тут рідко випадає сніг, а якщо випадає, то звичайно тане в той самий день.

Гірське пасмо Кордильєр, яке включає Прибережне гірське пасмо і Скелясті гори, не дає теплому сирому тихоокеанському повітрю досягти рівнин степових провінцій, віддалених від узбережжя.

Прерії

Тут холодна зима і жарке літо — це норма, з відносно невеликими опадами. Наприклад, у сухій південній частині Саскачевану щорічні опади становлять в середньому менше 300 мм. Найвологіша область рівнин, Манітоба, одержує приблизно 500 мм щороку.

Дощова весна і суха осінь сприяють тому, що прерії є одним із найпродуктивніших регіонів світу з вирощування хлібних злаків.

Найдивовижнішою особливістю зими у преріях є чинук, теплий, звичайно сухий зимовий вітер. Чинук мчить униз зі Скелястих гір і, як відомо, тільки за один день піднімає температуру повітря на 16 °С.

Великі озера / Район Св. Лаврентія

Більше половини канадців живуть недалеко від Великих озер або вздовж річки Св. Лаврентія. Тут зима приносить великі снігопади. Весна може бути швидкоплинною: температури в межах 20—28 °С були зафіксовані вже в березні. З іншого боку, температури —17 °С були зафіксовані у квітні.

Літо довше і вологіше, ніж у будь-якому іншому місці в Канаді. Високу температуру до певної міри зменшують часті зливи. Середня денна температура досягає близько 20 °С з середини червня до середини вересня.

Атлантична Канада

Спільний вплив повітряних мас зі східної Канади і Сполучених Штатів і повітряних потоків з океану створює в цьому регіоні один із наймінливіших кліматів у країні. Взимку середні температури можуть суттєво мінятися, оскільки арктичне повітря чергується з морським повітрям швидкоплинних штормів. Снігопади порівняно великі і навесні й на початку літа звичайно буває туман. Найтепліший місяць — липень, коли середні температури досягають 16—18 °С.

Північ

Ця область зазвичай покрита снігом більше половини року, лише два місяці тут немає морозу. Опади невеликі, за винятком узбережжя Лабрадору, де відчувається вплив атлантичних штормів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити