Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Canada
THE CONSTITUTION - CANADA - Конституція Канада

In 1867 Canada was just a colony with internal autonomy; since 1931, it has been an independent state in the world community.

Canada’s Constitution is actually a British statute, the British North America Act, 1867, which has been amended more than 20

times since its inception. Since 1982 when Canadians obtained the right to amend the Constitution in Canada — this founding statute has been known as the Constitution Act, 1867.


THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK


Canada is a constitutional monarchy, a federal state and parliamentary democracy with two systems of law and two official languages. Since 1982, the Charter of Rights and Freedoms has been entrenched in the Constitution.


OFFICIAL LANGUAGES


English and French are the two official languages at the federal level. Institutional bilingualism has existed in Quebec since 1867, in Manitoba since 1870 and in New Brunswick since 1982.


VOCABULARY

statute [’stætju:t] — законодавчий акт парламенту, статут

to amend [ə’mend] — вносити зміни / поправки (до законопроекту тощо)

inception [ɪn’sepʃ(ə)n] — початок, починання

to entrench [ɪn’trentʃ] — закріплятися; укорінюватися, укріплятися


QUESTIONS

1. How can you characterize Canada’s Constitution ?

2. When did Canadians obtain the right to amend the Constitution ?

3. What is the political system of Canada?

4. What are the two official languages?

Конституція

1867 р. Канада була просто колонією з внутрішньою автономією; з 1931 року вона стала незалежною державою у світовій спільноті.

Конституція Канади — це фактично Британський статут, Британський північноамериканський законодавчий акт (1867), до якого вносилися поправки понад 20 разів із самого початку. Починаючи з 1982 p., коли канадці здобули право вносити поправки в Конституцію Канади, цей основоположний статут був відомий як Конституційний акт (1867).

Конституційна структура

Канада — конституційна монархія, федеральна держава і парламентська демократія з двома правовими системами і двома офіційними мовами. З 1982 р. Хартія прав і свобод закріплена в Конституції.

Офіційні мови

Англійська і французька мови — це дві офіційні мови на федеральному рівні. Установлений білінгвізм існує у Квебеку з 1867 p., в Манітобі з 1870 р. і в Нью-Брансуїку з 1982 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити