Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Canada
CANADA: ECONOMY AND TRADE - Канада: економіка і торгівля

The Canadian economy is among the world’s soundest. Canada is the seventh-largest trading nation among the industrialized market economies and an active partner in international investment.

About 26 per cent of the country’s total output of goods and services (GNP) is exported — mostly to the United States, which is by far the country’s biggest market, and supplying 66 per cent of its imports. In fact, Canada and the United States are each other’s most important trading partners.

EVOLUTION OF THE CANADIAN ECONOMY

Although Canada is known world-wide as a rich source of raw materials and primary products such as wheat, oil, lumber and minerals, in recent years the structure of the Canadian economy has changed. Over the past quarter-century, resource exports have become a less important part of Canada’s trade mix, representing just over one-fifth of Canadian exports now. Fewer than 13 per cent of Canadian workersare now employed in primary industries. A similar trend has been occurring in manufacturing.

The services sector is now paramount, employing over 70 per cent of the Canadian work force. The growing role of knowledge-based activity is forcing re-examination of educational priorities and retraining programs.

THE LABOUR FORCE

Since the beginning of the 1980s, Canada has had the fastest-growing labour force of any of the Group of Eight.

Employment has expanded increasing numbers of jobs are part-time.


VOCABULARY

sound [saund] — стійкий, стабільний, міцний

GNP (gross national product) — ВНП (валовий національний продукт)

primary [’praɪmərɪ] products — сировина

lumber [’lʌmbə] — лісоматеріали; будівельні матеріали

to be employed [ɪm’pbɪd] — працювати за наймом, служити (у когось)

to occur [ə’kə:] — відбуватися, траплятися

paramount [’pærəmaunt] — головний, основний, першорядний

part-time [’pa:ttaɪm] job — неповна зайнятість, неповний робочий день


QUESTIONS

1. How can you prove the fact that the Canadian economy is among the world’s ^soundest? Is Canada a trading nation?

2. How has the structure of the Canadian economy changed in recent years ?

3. What sector is now paramount?

4. What is forcing re-examination of educational priorities and retraining programs?

5. What can you say about the employment in Canada ?

Канада: економіка і торгівля

Канадська економіка — одна із найстабільніших у світі. Канада на сьомому місці з торгівлі серед країн з розвиненим промисловим ринком і активний партнер у міжнародних інвестиціях.

Близько 26 відсотків вироблених в країні товарів і послуг (валовий національний продукт — ВНП) експортується переважно у Сполучені Штати, які безумовно є для Канади найбільшим ринком збуту і в той же час забезпечують 66 відсотків її імпорту. Фактично, Канада і Сполучені Штати є одне для одного найважливішими торговими партнерами.

Розвиток канадської економіки

Хоча Канада відома в усьому світі як багате джерело сировини, такої як пшениця, нафта, деревина і корисні копалини, за останні роки структура канадської економіки змінилася. Протягом минулої чверті століття експорт природних копалин став менш важливою частиною торгівлі Канади, він становить тепер лише п’яту частину канадського експорту. Менш ніж 13 відсотків канадських робітників зайнято тепер в основних галузях промисловості. Подібна тенденція спостерігається і у виробництві.

Сектор послуг тепер має першорядне значення. В ньому зайнято понад 70 відсотків робочої сили Канади. Зростаюча роль кваліфікованої праці змушує переглянути заново освітні пріоритети і програми перекваліфікації.

Робоча сила

З початку 80-х років XX ст. Канада має Найбільші серед країн Великої вісімки темпи зростання робочої сили.

Збільшення робочих місць відбулося за рахунок збільшення часткової зайнятості працюючих.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити