Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The english language
VARIETIES OF ENGLISH - Різновиди англійської мови

As English has spread, so has it changed, and there are now several recognized varieties of English. While the English spoken in Britain’s former ”white” colonies — the United States, Canada, Australia and New Zealand — is still very similar to British English, and differs from it only in matters of vocabulary and phraseology, the English spoken in the West Indies and in countries such as India where English is the second language can be very different in syntax and grammar.

American English, for example, has been influenced by American Indian languages, by Spanish, and by the languages of all the ethnic groups that have emigrated to the US over the years. But it still understood without difficulty by speakers of British English. Indeed, many ”Americanisms” — words or phrases which originated in America — have been assimilated back into British English; words such asskunk (American Indian), canyon, banana, potato (Spanish) or expressions such as to take a back seat, to strike oil, to cave in. Other words — automobile, cookie, crazy, highway, mail, movie, truck — still have an American flavour but are increasingly used by speakers of British English. A few words — faucet (tap), candy (sweets), fall (autumn), gas

(petrol) — remain decidedly American, as do some forms of spelling (color — colour, theater — theatre, tire — tyre).

Australian English also has its own ”home-grown” words, some of which have made their way into international English (boomerang, budgerigar), though others (cobber = friend, sheila = girl, tucker =food, dinkum = good) remain distinctively Australian.


VOCABULARY

to assimilate [ə’simileit] — поглинати, асимілювати, засвоювати

flavour [’fleɪvə] — відтінок; особливість

to remain[rɪ’meɪn] — залишатися


QUESTIONS

1. What countries is English spoken in ?

2. How has American English been influenced?

3. Which American words have been assimilated back into British English ?

4. What words remain decidedly American ?

5. What words remain distinctively Australian?


Різновиди англійської мови

Одночасно з поширенням англійська мова змінювалась, і зараз існує кілька загальновизнаних її різновидів. Якщо англійська мова, якою розмовляють у колишніх ”білих” колоніях Великої Британії — Сполучених Штатах, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, — все ще дуже схожа на британську англійську і відрізняється від неї тільки тим, що в ній певні слова і фразеологія інші, то англійська, якою розмовляють на островах Вест-Індії і в таких країнах, як, наприклад, Індія, де англійська — друга мова, може дуже відрізнятися як у синтаксисі, так і в граматиці.

На американську англійську, наприклад, справили вплив мова американських індіанців, іспанська, а також мови всіх етнічних груп, які емігрували до США протягом багатьох років. Проте її легко розуміють ті, хто розмовляє британською англійською. Справді, багато ”американізмів” — слів або фраз, які

з’явилися в Америці, — були засвоєні британською англійською. Це слова skunk (мова американських індіанців), canyon, banana, potato (іспанська) та вирази to take a back seat, to strike oil, to cave in. Інші слова — automobile, cookie, crazy, highway, mail, movie, truck —досі мають американський відтінок, але дедалі більше вживаються тими, хто розмовляє британською англійською. Декілька слів — faucet (кран), candy (цукерки), fall (осінь), gas (пальне) — залишилися безперечно американськими, так само як і ті. що мають інше написання (color — colour, theater — theatre, tire — tyre).

Австралійська англійська також має свої власні ”місцеві” слова, деякі з них потрапили в міжнародну англійську (boomerang, budgerigar), проте інші (cobber = друг, sheila = дівчина, tucker = їжа, dinkum — гарний) залишаються характерними для австралійської мови.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити