Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The english language
ENGLISH IN THE FUTURE - Англійська мова в майбутньому

Two English teachers Lynne and Greg are talking about learning English in the future.

QUESTION: Lynne, at what age do people start learning English these days?

LYNNE: Well, in many countries children start learning English when they go to school but in some countries they’re starting to teach English to much younger children and I think this will become more and more common around the world.

GREG: I know that in some countries they’re even having English lessons for six-year-old children.

Q: And Do yon think that English will soon be the universal language?

LYNNE: Oh, I think most adults already speak English, because’ English is very common and very useful.

Q: What about you Greg?

GREG: I think that’s right. There are so many English words that are used internationally, for example, ”computer, radio, television,

football”. So 1 think in years to come there’ll be very few people who don’t speak English.

Q: And, do you think, Lynne, that teachers will start using English to teach other subjects, for instance, geography or science, and that they’ll be used in schools all over the world?

LYNNE: Yes, I do. I think that teachers will start experimenting with that. It’s the best way of learning English.

GREG: I don’t think that’s right. Some subjects will be in English certainly, for example, lessons in science, but there’s no reason why every single subject should be in English.

Q: Right. Now, what about British and American life and habits, do you think that it’s important to know about those?

LYNNE: I don’t, not at all. I don’t think that English as a language has anything to do with double-decker buses, and bowler hats, and hamburgers and yellow taxis. It’s an international language and it can be used for communication between people who don’t know each other’s language, as a tool really. So, I don’t think that the cultural roots of English are important at all.

GREG: I think you have to understand the culture of a country, simply because there are some words that mean different things to different people depending on what country they’re in, for example, the word ”tea” can be a drink to some people in one country and in another country it means an entire meal. The word ”police” means different things to different people. You always have to know a little bit about thebackground and the culture of a country before you can fully understand the language.

Q: What about in the work? How important is English there, what’s its role?

LYNNE: Well, I think it’s really important and I think more and more people will use it at work — it’s easily understood wherever you come from and I think, actually, everyone will need to use more English for their work.

GREG: I think some people will need to use more English, particularly people working in big companies who have to travel a lot and do a lot of business between countries, but I think for the majority of the population in any country who aren’t involved in international business or moving around or travelling they’ll be very happy sticking to their own language.

Q: And the traditional language class as we know it — do you think that that will continue or will there be other forms of teaching, such as, teaching involving television and computers?

LYNNE: Well, I think that the traditional language class will still exist. Personal contact is very important with the language teacher and of course you can interact with the other students and I think that that’s much more valuable than just relating to a computer screen or listening to cassettes.

Q: Do you agree with that, Greg?

GREG: Not entirely. We live in a. computer age now and, it’s highly likely that computers will allow people to learn foreign languages on their own, so that you aren’t dependent on teachers and other students. I’m not sure, but I think that’s how it’ll be.

Q: And finally, do you think that English will ever become more important than the language of the native speaker?

LYNNE: Well, no. 1 think obviously English is important, but I think your own language and your own culture and traditions are more important to you and I think it’s good to respect those and to hold on to them.

GREG: Yes, I agree. 1 think it would be very arrogant to think that English would be more important than your own language, I mean, ’cause your own culture and your personal identity and your national identity are, after all, far more important aren’t they?

Q: Thank you very much.

GREG: Thank you.


VOCABULARY

bowler [boulə] hat — котелок (капелюх)

tool [tu:l] — Інструмент

root [ru:t] — корінь; джерело

background [’bækgraund] — походження; передумова

to be involved [in’vɔlvd] — втягувати, включати, залучати

to stick [stɪk] to — притримуватися

to interact [,ɪntər’ækt] — взаємодіяти

valuable [’væljuəbl] — цінний

to hold [hould] on to — зберігати, утримувати (в пам’яті)

arrogant [’ærəgənt] — зарозумілий, зухвалий, самовпевнений


QUESTIONS

1. At what age do people start learning English these days?

2. Do you think English will soon be the universal language?

3. Do you think that teachers will start using English to teach other subjects, for instance, geography or science, and that they ’II be used in schools all over the world?

4. Do you think that it’s important to know about British and American life and habits?

5. How important is English, what’s its role?

6. And the traditional language class as we know it — do you think that that will continue or will there be other forms of teaching, such as, teaching involving television and computers, using those sort of technologies?

7. Do you think that English will ever become more important than the language of the native speaker?


Англійська мова в майбутньому

Двоє англійських вчителів — Ліни і Грег — говорять про те, як вивчатимуть англійську мову в майбутньому.

ЗАПИТАННЯ: Ліни, в якому віці люди починають вивчати англійську за наших днів?

ЛІНН: У багатьох країнах діти починають вивчати англійську мову в школі, але в деяких країнах починають викладання англійської мови набагато молодшим дітям, і я думаю, це поширюватиметься в усьому світі.

ГРЕГ: Я знаю, що в деяких країнах проводять уроки англійської навіть для дітей шестирічного віку.

3: Чи вважаєте ви, що англійська мова скоро буде всесвітньою мовою?

ЛІНН: Більшість дорослих уже розмовляють англійською мовою, тому що вона дуже поширена і дуже корисна.

3: А ви, що думаєте, Грегу?

ГРЕГ: Я вважаю, що так воно і є. Уже існує так багато англійських слів, які стали міжнародними, наприклад, ”комп’ютер”, ”радіо”, ”телебачення”, ”футбол”. Отже, я думаю, що найближчим часом буде дуже мало людей, які не знатимуть англійської мови.

3: Чи вважаєте ви, Лінн, що вчителі почнуть використовувати англійську мову для викладання інших предметів, наприклад географії або природничих дисциплін, і що це поширюватиметься по усіх школах світу?

ЛІНН: Так. Я гадаю, що вчителі почнуть такі експерименти. Це — найкращий спосіб вивчення англійської.

ГРЕГ: Я не думаю, що це — правильно. Деякі предмети, звичайно, будуть викладати англійською мовою, наприклад природничі дисципліни, але немає ніяких причин, чому кожний предмет обов’язково мають викладати англійською мовою.

3: Добре. А тепер що ви можете сказати про життя англійців і американців, їхні звички, чи думаєте ви, що важливо знати про все це?

ЛІНН: Зовсім ні. Я не вважаю, що англійська як мова повинна мати якийсь зв’язок з двоповерховими автобусами, капелюхами-котелками, гамбургерами і жовтими таксі. Це — міжнародна мова, і вона може використовуватися для спілкування між людьми, які не знають мови одне одного, насправді як інструмент. Отже, я не думаю, що культурні джерела англійської мови взагалі важливі.

ГРЕГ: Я гадаю, що потрібно розуміти культуру країни просто тому, що є деякі слова, які означають різні речі для різних людей і залежать від того, з якої вони країни, наприклад, слово ”чай” може означати напій для людей в одній країні, а в іншій він означає ціле приймання їжі. Слово ”поліція означає різні речі для різних людей. Ви завжди повинні знати трохи про походження і культуру країни перед тим, як ви зможете повністю зрозуміти її мову.

3: А в роботі? Наскільки англійська важлива там, якою є її роль?

ЛІНН: Я вважаю, що вона насправді важлива, і я думаю, що дедалі більше людей використовуватиме її в роботі — вона доступна для розуміння, звідки б ви не були, і я думаю, майже кожному потрібно буде більше використовувати англійську мову у своїй роботі.

ГРЕГ: Я думаю, деяким людям буде потрібно використовувати більше англійську мову, особливо тим, що працюють у великих компаніях, яким доведеться подорожувати багато і багато займатися бізнесом між країнами, але я вважаю, більшість населення в будь-якій країні, не залучена до міжнародної комерційної діяльності, поїздок або подорожей, буде дуже щасливою триматися своєї рідної мови.

3: А традиційний урок мови, такий як він існує зараз, — чи думаєте ви, що він буде таким самим чи будуть інші форми викладання, як, наприклад, навчання за допомогою телебачення і комп’ютерів?

ЛІНН: Я думаю, що традиційний урок мови все ще існуватиме. Мати особистий контакт з учителем мови і взаємодіяти з іншими студентами — це набагато цінніше, ніж тільки працювати з комп’ютерним екраном або слухати касети.

3: Ви згодні з цим, Грегу?

ГРЕГ: Не зовсім. Ми нині живемо в комп’ютерну добу і надзвичайно ймовірно, що комп’ютери дозволять людям вивчати іноземні мови самостійно, таким чином, щоб не залежати ні від учителів, ні від інших студентів. Я не впевнений, але вважаю, що це буде так.

3: І на завершення, чи думаєте ви, що англійська мова коли-небудь стане для людини важливішою, ніж її рідна мова?

ЛІНН: Ні. Вважаю, англійська мова очевидно важлива, але я думаю, що ваша рідна мова і ваші власні традиції і культура є більш важливими для вас і їх треба поважати і берегти.

ГРЕГ: Так, я згоден. Я думаю, що це дуже самовпевнено — вважати, що англійська мова буде важливішою, ніж ваша власна мова, оскільки ваша власна культура, і ваша особиста індивідуальність, і ваша національна індивідуальність, врешті-решт, набагато важливіші, чи не так?

3: Щиро дякую.

ГРЕГ: Дякую.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити