Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
POLITICS - Політика

How to become the leader of the country? One way is to be bom in the royal family. If you are a prince, especially the eldest son, then one day you can become a king. And in some countries, if you are the eldest daughter (a princess) and there are no sons, then one day you could become a queen. Of course, today there are not many royal families, and those that still exist do not usually have the power to make laws and govern.

A more usual way to become the leader of your country, however, is to become a politician and then to become the leader of the most popular political party. In most countries, where the people elect their government, the voters usually vote for a person who belongs to one of the main political parties. This person is usually the candidate for the local region. The candidate who receives the most votesbecomes the political representative for that region and takes a seat (a place) in the national parliament or assembly. The political party which wins the most seats then has the right to form a government and take power. The head of that political party then becomes president (in countries such as Taiwan or Italy) or the prime minister (in countries such as Great Britain and Japan).

In some countries, such as France and the United States, the system is a little different. Every seven years in France and every four years in the United States there are presidential elections. At this time the people vote directly for the person that they want to become a president. Regional elections are independent from presidential elections. This means that it is possible to become the President and yet not be the leader of the most popular political party.


VOCABULARY

royal [’rɔɪ(ə)l] — королівський

to govern [’gʌv(ə)n] — управляти, керувати

to elect [ɪ’lekt] — вибирати; обирати

to vote [vəut] — голосувати

region [’ri:d3(ə)n] — округ

vote [vout] — виборчий голос, право голосу

parliament [’pa:ləmənt] — парламент

assembly [ə’semblɪ] — асамблея, законодавчий орган

prime minister [prаim ’mɪnɪstə] — прем’єр-міністр

elections [ɪ’lekʃ(ə)n] — вибори

independent [,ɪndɪ’pendənt] — незалежний

to mean [mi:n] — мати значення, означати


QUESTIONS

1. Can you describe, how a person becomes a political leader in your country ?

2. What countries have royal families?

3. Do these royal families have much political power?

4. Do you have political parties in your country?

5. What are the differences between them ?

6. How can you become the leader of the country?

7. Are you interested in politics?

Політика

Як стати главою держави? Треба народитися в королівській сім’ї. Якщо ви принц, до того ж старший син, тоді згодом ви можете стати королем. А в деяких країнах, якщо ви старша дочка (принцеса), аг синів немає, тоді одного прекрасного дня ви можете стати королевою. Звичайно, в наш час не так багато королівських сімей, а ті, що існують, як правило, не мають можливості видавати закони й керувати.

Проте більш звичний спосіб стати главою своєї держави — це стати політиком, а потім очолити найбільш популярну політичну партію. У більшості країн, де народ обирає уряд, виборці, як правило, голосують за людину, яка належить до однієї з головних політичних партій. Ця людина зазвичай є кандидатом від місцевого округу. Кандидат, що отримує більшість голосів, стає політичним представником цього округу й дістає місце в національному парламенті або асамблеї. Потім політична партія, що отримує найбільшу кількість місць, має право формувати уряд і перебувати при владі. Глава цієї політичної партії стає президентом (у таких країнах, як Тайвань або Італія) або прем’єр-міністром (у таких країнах, як Велика Британія або Японія).

У деяких країнах, таких як Франція і Сполучені Штати, система дещо інша. Кожні сім років у Франції і кожні чотири роки в Сполучених Штатах проводяться президентські вибори. У цей час виборці голосують безпосередньо за людину, яку вони хочуть обрати президентом. Вибори по округах проводяться незалежно від виборів президента. Це означає, що можна стати президентом і не бувши главою найбільш популярної політичної партії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити