Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Modern technologies
INTERNET ADDICTION - Згубна звичка до інтернету

TEXT FOR DISCUSSION

In a private rehabilitation clinic outside Edinburgh, Leo Edwards, a sixteen-year-old schoolboy, was going through severe withdrawal symptoms. His body often shook violently and uncontrollably, and at mealtimes he regularly threw cups and plates around the dining room. The symptoms (had nothing to do with alcohol, drugs, gambling or food. The boy’s problem was ’Net obsession’ — an over-dependency on the Internet.

An international group of psychologists has recently suggested that anyone who surfs the Internet for long periods is clinically ill and needs medical treatment. According to their report, Internet addicts should be treated in the same way as alcoholics, drug addicts, compulsive gamblers and people with stomach disorders.

Leo Edwards is not an isolated case. Russell Hopkins, aged fifteen, from Gateshead in north-east England, is a typical online addict. Every day after school, and after dinner until three or four in the morning, he will be found in his room surfing the Net or playing computer games. Understandably, his parents are extremely worried. Not only has his school work suffered, but Russell’s addiction has also destroyed his social life and his spare time interests. For instance, he has just dropped out of his school’s basketball team in order to spend more time at his

computer. Instead of spending weekend having a good time out with friends, he is spending it indoors surfing the Internet.

Russell has recently joined an Internet online support group. It may seem ironic that many of the support groups for Internet addicts are online but at least Russell has sought help. Not everyone does. Dr Ann Hoffman, who runs an online support group, says, ”People don’t realise that being online for more than four hours a day amounts to addiction and that they have a serious problem. I predict that the number of people who join online support groups will have risen dramatically within three years.”


VOCABULARY

withdrawal symptom [wɪð’drɔ:(ə)l ’sɪmptəm] — абстинентний

синдром, синдром усунення

withdrawal — відхід; усунення

drug [drʌg] — наркотик

gambling [’gæmblɪŋ] — азартна гра

dependency [dɪ’pendənsɪ] — залежність

to surf [sə:f] the Internet — нишпорити по Інтернету

disorder [dɪs’ɔ:də] — розлад, хвороба

addiction [ə’dɪkʃ(ə)n] — згубна звичка, наркоманія

spare time [spɛə taɪrn] — вільний час

to predict [prɪ’dɪkt] — передрікати; передбачати


QUESTIONS

1. How did Leo respond to withdrawal from the Internet?

2. What do some psychologists compare Internet addicts to ?

3. How is Russel a typical Internet addict?

4. What two things has he stopped doing?

5. What does Dr Hoffman predict?

6. Do you prefer going online to watching TV?

7. What information do you search in the Net for?


DISCUSS

Do you think that Internet addiction is possible? How would you stop or prevent this kind of addiction ?

Текст для обговорення. Згубна звичка до інтернету

У приватній реабілітаційній клініці за межами Единбурга Лео Едвардз, шістнадцятирічний школяр, зазнавав нестерпних симптомів абстинентного синдрому. Його тіло часто здригалося сильно і нестримно, а під час іди він регулярно розкидав чашки і тарілки по ’їдальні. Ці симптоми не мали нічого спільного з алкоголем, наркотиками, азартними іграми або їжею. Проблема цього хлопчика полягала в його ”одержимості мережею”, тобто в надмірній залежності від Інтернету.

Міжнародна група психологів нещодавно засвідчила, що той, хто нишпорить по Інтернету протягом тривалого часу, клінічно хворий і потребує медичного лікування. Згідно з їхнім звітом, наркоманів Інтернету необхідно лікувати так само, як і алкоголіків, наркоманів, маніакальних гравців в азартні ігри і людей зі шлунковими хворобами.

Лео Едвардз не є поодиноким випадком. П’ятнадцятилітній Рассел Хопкінз з Ґейтсхед, що в Північно-Східній Англії, — типовий наркоман, який працює в режимі он-лайн. Щодня після школи і після обіду, до трьох або чотирьох ранку, його можна знайти у своїй кімнаті, де він нишпорить по мережі або грає в комп’ютерні ігри. Зрозуміло, що його батьки надзвичайно стурбовані цим. Страждає не тільки його шкільне навчання — згубна звичка Рассела також зруйнувала його громадське життя і його інтереси у вільний час. Наприклад, він полишив шкільну баскетбольну команду, щоб проводити більше часу за своїм комп’ютером. Замість того щоб добре провести вихідні дні з друзями, він проводить їх удома, нишпорячи по Інтернету.

Нещодавно Рассел приєднався до групи підтримки, що працює в режимі он-лайн в Інтернеті. Дивує те, що хоча багато груп підтримки для наркоманів Інтернету працюють у режимі Ьн-лайн, лише Рассел шукав допомогу. Не кожний це робить. Д-р Ен Хофман, яка очолює групу підтримки, що працює в режимі он-лайн, каже: ”Люди не усвідомлюють, що робота в режимі он-лайн понад чотири години на день призводить до згубної звички і що вони мають серйозну проблему. Я передбачаю, що кількість людей, які приєднаються до груп підтримки, що працюють у режимі он-лайн, різко зросте протягом наступних трьох років”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити