Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Modern technologies
E-MAIL OR SNAIL MAIL? - Електронна чи тихохідна пошта?

E-mail — electronic mail — is a way of sending messages and letters directly from your computer to another computer.

Snail mail is how people (mainly those with e-mail) refer to the traditional writing paper+envelope+stamp way of sending a letter.

How do they compare?

E-MAIL The good things

It’s so quick; you can just tap out a letter on your computer and press SEND.

You can send the same letter to your hundreds of friends all around the world in a few seconds.

You can spread the news or the latest gossip really quickly.

You can communicate with your favourite film stars and pop stars.

The bad things

Most of your friends aren’t on e-mail. And those that are don’t like getting exactly the same letter as everybody else.

You accidentally send a bit of hot gossip to someone who really shouldn’t see it.

They never write back. Or you just get loads of junk mail in return.


VOCABULARY

snail [sneɪl] — равлик; розм. тихохід

to tap out [tæp] — набирати

to press [pres] — натискати

to spread [spred] — поширювати

gossip [’gɔsɪp] — плітки, чутки

accidentally [,æksɪ’dentəlɪ] — випадково

loads [ləudz] (of) — розм. безліч, велика кількість

junk [dʒʌŋk] — (мотлох) непотрібні речі


QUESTIONS

1. What is e-mail?

2. When was it first sent?

3. What are the advantages of e-mail?

4. What are the disadvantages?

5. Compare e-mail and usual mail.

6. Can you send the e-mail? Describe the way of sending.

Електронна чи тихохідна пошта?

E-mail — електронна пошта — це спосіб відправлення повідомлень і листів безпосередньо з вашого комп’ютера на інший комп’ютер.

Тихохідною поштою люди (переважно ті, що мають електронну пошту) називають традиційний спосіб відправлення листа: папір + конверт + марка. Як їх порівнюють?


ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

Позитивні риси

Вона така швидка; ви просто набираєте лист на вашому комп’ютері і натискаєте клавішу SEND (відправити).

Ви можете надіслати той самий лист сотням ваших друзів у всьому світі за кілька секунд.

Ви можете швидко поширити новини або найсвіжішу плітку. Ви можете спілкуватися з вашими улюбленими кінозірками і поп-зірками.

Негативні риси

Більшість ваших друзів не мають електронної пошти. А ті, хто її має, не люблять одержувати такі самі листи, як і інші.

Ви випадково посилаєте гарячу плітку тому, хто не повинен про неї знати. Вам ніколи не відповідають. Або ви просто одержуєте безліч непотрібної пошти у відповідь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити