Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Weather and seasons
FARM WORK - Робота на фермі

Spring is the time to prepare the earth for planting. First, the farmer fertilizes his fields with cow or horse manure or a chemical fertilizer. Then he ploughs the earth, turning it over and mixing in the fertilizer to provide a rich soil for the crops. Later, when the days are a little longer and the sun has warmed the earth, it is time to plant the seeds. Meanwhile, if the farmer keeps animals, spring is the time when the animals are giving birth, and both mothers and their young ones have to be watched and cared for.

Summer. After planting the farmer waits and watches. He watches the weather, hoping for enough rain and enough sun. He waters the young plants and watches carefully for signs of plant disease and the attacks of insects. Many farmers spray their fields with chemicals to keep away disease and harmful insects. With water, sun, care and protection the plants grow strong and healthy.

Autumn. This is the busiest time of the year. Now the crops in the fields are ready to harvest. The fruit is ready to pick. It is time

to gather in the vegetable crops and to reap the grass, crops, such as wheat and corn. The farmers have to work quickly. Often it is necessary to call in extra workers to work in their fields and bring in the crops. Work starts when the sun rises and finishes when the sun sets. The days are hard and long. But when the job is done, it is time for celebrating, for dancing, eating, drinking and having fun.

Winter. The days are getting shorter and shorter. The harvested crops are sold in the markets or stored in the barns, ready to feed the animals through the winter months. The farmer chops wood, preparing to keep his house warm through the long cold winter nights. And when winter finally comes, it is a time for planning, for deciding where and what to plant next year. For soon it will be spring again and the cycle of planting, growing and harvesting will start again.


VOCABULARY

to fertilize [’fə:tɪlaiz] — удобрювати

manure [mə’njuə] — гній, добриво

to plough [plau] — орати

soil [sɔɪl] — земля, грунт

crop [krɔp] — урожай

to plant [pla:nt] — саджати; сіяти

seed [si:d] — зерно; насіння

spray [spreɪ] — розпилювати

to harvest [’ha:vɪst] — збирати врожай

to pick [pɪk] — збирати, знімати (плоди)

to reap [ri:p] — жати, збирати врожай

wheat [wi:t] — пшениця

to store [stɔ:] — запасати; зберігати на складі

barn [ba:n] — сарай, комора

to feed [fi:d] — харчувати, годувати


QUESTIONS

1. When is it the time to prepare the earth for pla

2. What work is done in spring?

3. What work does farmer do in summer?

4. What is the busiest time of the year?

5. What work is done in autumn ?

6. What work does farmer do in winter?

Робота на фермі

Весна — це час для підготовки землі до садіння. Спочатку фермер удобрює свої поля коров’ячим або кінським гноєм або хімічним добривом. Потім він оре землю, перевертаючи її і змішуючи з добривом, щоб забезпечити родючий грунт для врожаїв.’Пізніше, коли дні стають трохи довше і сонце вже нагріло землю, настає час сіяти насіння. Весна — це також той самий час, коли тварини дають потомство, і фермеру, якщо він тримає тварин, необхідно доглядати їх і піклуватися як про матерів, так і про молодняк.

Літо. Після посадки фермер чекає і спостерігає. Він спостерігає за погодою, сподіваючись па те, що дощу і сонця буде достатньо. Він поливає молоді рослини і ретельно охороняє рослини від хвороб і нападів комах. Багато фермерів розпилюютьхімікалії на поля, щоб запобігти хворобі і позбавитися шкідливих комах. Коли є вода, сонце, турбота і захист, рослини ростуть сильними і здоровими.

Осінь. Це — найнапруженіша пора року. Врожай на полях готовий до збирання. Плоди дозріли до збору. Настав час збирати врожай овочів, жати траву і такі зернові культури, як пшениця і кукурудза. Фермерам доводиться працювати швидко. Часто виникає необхідність запрошувати ще робітників для роботи на полях і збору врожаю. Робота починається із сходом сонця і закінчується, коли сонце сідає. Дні важкі і довгі. Але коли робота виконана, настає час для святкування, для танців, для застілля і розваг.

Зима. Дні стають дедалі коротші. Зібраний урожай продається на ринках або зберігається в коморах для годування тварин у зимові місяці. Фермер рубає дрова, готуючись, щоб його будинок був теплим довгими холодними зимовими ночами. І коли зима нарешті приходить, настає час планувати і вирішувати, де і що садити наступного року. Оскільки скоро знову настане весна і знову почнеться період садіння, вирощування і збору врожаю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити