Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
TIME FOR A LAUGH - Час для сміху

Everybody loves a good joke. Even children at a very early age start telling jokes to their friends. They especially like to tell riddles such as ”What has four legs but cannot walk?”

Some people are very good at telling funny stories. When they tell a joke everybody finds it amusing. But someone else telling the same

joke may not make you laugh. This is because it is not only the end of the joke that has to be funny. A good joke-teller is amusing while telling the whole story.

Some people are witty in their normal everyday conversation. They say humorous things all the time. They can quickly see two different meanings in the same word and then like to make puns. If someone says to them, after their trip to England, ”How did you find London?” they will probably answer by saying something like, ”By turning left at Paris.”

There is another type of humour where people play jokes on their friends. They tease them by saying untrue things like, ”Someone has just told me that our English teacher is going to give us a test today.” When their friend starts to worry, they laugh and say, ”I’m only kidding!” These people love to pull your leg. But sometimes when you are having your leg pulled you may not like it because it often seems as if the joker is making fun of you, making you look silly and ridiculous. And nobody likes to be made fun of. Except, of course, on April 1st. On this day everyone is allowed to play jokes on their friends.


VOCABULARY

joke [dʒəuk] — жарт, анекдот

to tell jokes — розповідати анекдоти

to tell riddles [’rɪdlz] — загадувати загадки

witty [’wɪtɪ] — дотепний

to make puns [pʌnz] — каламбурити

humour [’hju:mə] — гумор

to play jokes on — розіграти когось, кепкувати з когось

to tease [ti:z] — дражнити

to kid — дурити, жартувати

to pull one’s leg — морочити голову, дурити кого-небудь


QUESTIONS

1. What are some different types of jokes?

2. What are some different types of humour?

3. Is there a day in your country when you are expected to pull someone’s leg?

4. What sort of things do you do on this day?

5. In every country there are jokes about people who are said to be very stupid. What are your favourite examples of such jokes?

Час для сміху

Усім подобаються гарні жарти. Навіть діти вже в ранньому віці починають розповідати анекдоти своїм друзям. Особливо вони люблять загадки на зразок: ”Хто має чотири ноги, але не може ходити?”

Деякі люди дуже добре розповідають кумедні історії. Коли вони розповідають анекдот, усім здається це смішним. Але якщо цей анекдот розповість хтось інший, вас це не розсмішить. Це тому, що не тільки кінець анекдоту мас бути смішним. Людина, що вміє добре розповідати анекдоти, смішить протягом усього часу, коли розповідається анекдот.

Деякі люди дотепні у звичайній розмові. Вони весь час говорять кумедні речі. Вони можуть швидко побачити інше значення якогось слова і полюбляють говорити каламбурами. Якщо хтось запитує їх після поїздки: ”Як ви знайшли Лондон?”, вони, можливо, скажуть щось подібне: ”Повернувши ліворуч біля Парижа”.

Є й інший гумор, коли люди кепкують зі своїх друзів. Вони дражнять їх, говорячи неправду, наприклад: ”Хтось щойно мені сказав, шо вчитель англійської мови дасть нам сьогодні контрольну роботу”. Коли друг починає хвилюватися, вони сміються і кажуть: ”Я лише пожартував!” Ці люди люблять морочити вам голову. Але іноді, коли вас дурять, вам може це не сподобатися, бо часто здається, що жартівник, жартуючи з вас, виставляє вас дурним і кумедним. А ніхто не любить, коли з нього сміються, за винятком, звичайно, 1-го квітня. У цей день усім дозволено жартувати зі своїх друзів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити