Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
MY FAVOURITE FILM - Мій улюблений фільм

ADDITIONAL TEXT


To talk about ”Titanic” is to talk about money. There was a time when the public and the press talked about movies as entertainment, as political statements, sometimes even as art. That was before

”Heaven’s Gate”, before ”Water-world”, before the media became obsessed with budgets. That was before the era of James Cameron.

The economic trajectory of director Cameron’s career is a fever chart of Hollywood inflation. ”Terminator” was a low-budget beauty costing $6,5 million. Two years later his ”Aliens” came in at $18,5 million, which looks cut-rate today. The price tag on ”TheAbyss” (1989) was $40 million. Then began the run that made him the perennial King of the Most Expensive Movie Ever Made. ”Terminator 2” (1991; $93 million); ”True Lies” (1994: $100 million). And now ”Titanic”, at $200 million.

The man’s clearly a genius at spending other people’s money. And so far he’s been worth it: his films have made more than $1 billion.

As you know, the 3-hour- 14-minute ”Titanic” is no mere disaster movie. It’s an epic love story about a 17-year-old American aristocrat (Kate Winslet) who is betrothed to a rich and hateful suitor (Billy Zane) but falls in love with a free-spirited artist (Leonardo DiCaprio), who won his third-class passage in a card game. It’s ”Romeo and Juliet” on a sinking ship and has become an international sensation.

”Titanic” is also a movie about money and its evils. With fine irony, Cameron has spent more dollars than any other filmmaker to make a film that denounces the rich.

The $8,4 million costume budget alone would finance several independent movies.

The special effects are in the service of the story. In the spectacular 80-minute sinking of the ship, you don’t wonder what’s real and what’s computer-generated. What you feel is the horror of the experience, the depths of the folly that left this ”unsinkable” ship sovulnerable to disaster. While the women and children are loaded into lifeboats (there were only enough for half the 2 200 passengers), the third-class passengers are locked belowdecks like.

But it is the love between the unhappy Rose and the sanguine, open-hearted Jack that occupies stage centre. Is it the great love story Cameron so desperately wanted to make? Not quite. Visually, his lovers are an odd match: next to DiCaprio’s boyish beauty, Winslet looks womanly. And once the disaster strikes, their individual fates become overwhelmed by the communal horror. Our hearts, at least, couldn’t break once these lovestruck kids were surrounded by floating frozen corpses.

Cameron says today that if he’d known what it would take to bring his vision to the screen, he’d have stopped before he started. But ”regret” is not in the guy’s vocabulary.


VOCABULARY

obsessed [əb’sest] — одержимий

chart [tʃa:t] — діаграма

alien [’eɪljən] — чужий

cut-rate [’kʌtreɪt] — який коштує недорого

tag [tæg] — ярлик

abyss [ə’bɪs] — безодня, прірва

perennial [pə’renjəl] — вічний

billion [’bɪljən] — мільярд

betrothed [bɪ’trəuðd] — заручений

suitor [’sju:tə] — шанувальник, залицяльник

passage [’pæsɪdʒ] — квиток (на пароплав)

to sink [sɪŋk] — тонути

to denounce [dɪ’nauns] — засуджувати

to generate [’dʒenəreɪt] — породжувати, створювати

folly [’folɪ] — безумність, нерозсудливість, дурість

vulnerable [’vʌln(ə)rəbl] — уразливий

sanguine [’sæŋgwɪn] — життєрадісний

corpse [kɔ:ps] — труп


QUESTIONS

1. What is special about ”Titanic ”?

2. Who directed the film ? Wlwt do you know about him ?

3. Who are the main heroes of the film ? Characterize them.

4. Is ”Titanic” a disaster movie? Why not?

5. What are all the topics of the film ?

6. Why do you like this film ?

Мій улюблений фільм

Говорити про фільм ”Титанік” — це говорити про гроші. Був час, коли публіка і преса говорили про кіно як про розвагу, як про політику, іноді навіть як про мистецтво. Це було ще до фільмів ”Небесні врата”, ”Водний світ”, перш ніж засоби масової інформації почали одержимо говорити про бюджети. Це було перед початком ери Джеймса Камерона.

Фінансовий бік кар’єри режисера Камерона — це діаграма інфляційної лихоманки Голлівуду. ”Термінатор” був малобюджетним фільмом, він коштував $ 6,5 мільйона. Двома роками пізніше вийшов його фільм ”Чужі” з бюджетом $ 18,5 мільйона, який за сьогоднішніми мірками коштує недорого. Вартість фільму ”Прірва” (1989 р.) становила 40 млн. Потім почалася гонитва, яка зробила його вічним Королем найдорожчого з усіх створених коли-небудь фільмів. Фільми ”Термінатор-2” (1991 p.; $ 93 мільйона); ”Істинна Брехня” (1994 p.; $ 100 Мільйонів). І тепер фільм ”Титанік” вартістю S 200 мільйонів.

Ця людина безумовно є геніальною щодо вміння витрачати гроші інших людей, але так само і щодо вміння заробляти їх; його фільми дали дохід понад один мільярд доларів.

Як ви знаєте, фільм ”Титанік”, що йде три години і 14 хвилин, це не просто фільм про катастрофу. Це — епічна історія кохання майже 17-річної американської аристократки (Кейт Вінслет), яка, будучи заручена з багатим і огидним залицяльником(Біллі Зейн), закохується у вільного енергійного художника (Лeoнардо ді Капріо), який виграв свій квиток третього класу в карти. Цей фільм — ”Ромео і Джульетта” на потопаючому судні, і він став міжнародною сенсацією.

”Титанік” — також фільм про гроші і зло, якого вони завдають. З прекрасною іронією Камерон витратив більше грошей, ніж будь-який інший кінорежисер, щоб створити фільм, який засуджує багатих.

Самого лише бюджету на костюми $ 8,4 мільйона вистачило б на фінансування кількох окремих фільмів.

У фільмі використано спеціальні ефекти. Протягом захопливих 80 хвилин, коли корабель тоне, ви не замислюєтесь над тим, що є реальне, а що створене за допомогою комп’ютера. Все, що ви відчуваєте, — це жах від цієї події, від глибини дурості, яка зробила це ”непотоплюване” судно таким уразливим до катастрофи. У той самий час, коли жінок і дітей Завантажували в рятувальні шлюпки (яких вистачало тільки для половини цих 2200 пасажирів), пасажири третього класу залишалися замкненими на нижніх палубах, як тварини.

Але в центрі уваги саме любов між нещасною Роуз і життєрадісним, щиросердим Джеком. Чи хотів Камерон так відчайдушно створити, велику історію кохання? Не зовсім. Якщо придивитися, то його закохані являють собою дивну пару: поряд із дитячою красою ді Капріо Вінслет виглядає дорослою жінкою. І коли відбувається катастрофа, їх охоплює загальний жах. Наші серця принаймні не могли не здригнутися, коли цих безумно закоханих одне в одного дітей оточили плаваючі замерзлі труни.

Сьогодні Камерон говорить, що, якби він знав, яких витрат коштуватиме його бажання перенести своє бачення на екран, він би зупинився, перш ніж почати. Але слова ”жаль” немає в його словнику.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити