Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
BENJAMIN BRITTEN - Бенджамін Бріттен

B. Britten was an outstanding English composer of our time. He was born in England in 1913. He was, in fact, a remarkable child. At the age of five he began to compose. Soon it became evident enough that his musical gifts would have to be taken very seriously indeed.

His earliest compositions were inspired by his daily adventures. Everything from a storm at sea to a storm in the family teacup, was grist to his mill. For the youthful Britten it was a normal thing to express himself in music as in ordinary everyday speech. By the time he was 14 he had written ten sonates, six string quartets, and oratorio, and a number of songs and piano pieces. His ”Simple Symphony”, though written in 1934, is based on ideas from the music of his childhood.

His career as a professional composer began in earnest in 1934. He began to produce the works that were to bring him the taste of fame. The set of choral variations ”A Boy Was Born”, which received its first performance in a BBC broadcast early in 1934, advanced his reputation as a composer of serious intent. There was a special feature of Britten’s genius: the capacity to write charming and effective music that is within the reach of amateur performers.

He loved children and wrote many works for them. A book of songs ”Friday Afternoon”, his children’s opera ”Let’s Make an Opera” are simple and very nice.

Britten followed the musical traditions of realism. Two of his most important compositions are the opera ”Peter Grimes” and the ”War Requiem”.

Benjamin Britten often appeared as conductor and pianist in England and abroad. He often came to Russia.

VOCABULARY

outstanding [aut’stændɪŋ] — видатний

evident [’evɪd(ə)nt] — очевидний, явний

to inspire [ɪn’spaɪə] — надихати

a storm [stɔ:m] in the family teacup [’tі:kʌp] — буря у склянці води

grist [grist] — зерно для помелу

everything was grist to his mill — із усього він отримував користь

oratorio [,ɔrə’tɔ:rɪəu] — ораторія

in earnest [’ə:nɪst] — серйозно


QUESTIONS AND TASKS

1. Where and when was B. Britten bom?

2. When did he begin to compose?

3. What were his earliest compositions inspired by?

4. How many pieces of work had he written by the time he was 14?

5. When did his career as a professional composer begin ?

6. What was a special feature of Britten’s genius?

7. Did he write anything for children? Why? What?

8. What musical traditions did Britten follow?

Share your opinions of different kinds of musicians.

Бенджамін Бріттен

Б. Бріттен був видатним англійським композитором нашого часу. Він народився в Англії 1913 р. Він був, по суті, незвичайною дитиною. У віці п’яти років він почав писати музику. Незабаром стало доволі очевидно, що його музичний талант потрібно сприймати дійсно дуже серйозно.

На створення своїх найперших композицій його надихали щоденні пригоди. Він міг узяти щось корисне з усього: від шторму в морі до бурі в склянці води. Для юного Бріттена було звичайною річчю виражати себе в музиці так, ніби це була звичайна щоденна мова. До 14 років він написав десять сонат, шість струнних квартетів і ораторію, безліч пісень і п’єс для фортепіано. Його ”Проста симфонія”, хоча і написана 1934 p., основана на ідеях музики його дитинства.

Його кар’єра професійного композитора почалася всерйоз 1934 р. Він почав писати твори, які здобули йому славу. Набір хорових варіацій ”Хлопчик наро-

дився”, перше виконання якого транслювалося по Бі-Бі-Сі на початку 1934 p.. створило йому репутацію серйозного композитора. В геніальності Бріттена була специфічна особливість: здатність писати прекрасну і вражаючу музику, що справляє враження, в межах можливостей виконавців-любителів.

Він любив дітей і написав багато музики для них. Книга пісень ”Полудень у п’ятницю”, його дитяча опера ”Давайте робити оперу” — прості і дуже витончені.

Брітген дотримувався музичних традицій реалізму. Два з його найважливіших творів — це опера ”Пітер Граймс” і ”Воєнний реквієм”.

Бенджамін Бріттен часто виступав на сцені як диригент і піаніст в Англії і за кордоном. Він часто приїжджав до Росії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити