Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
MUSIC IN THE USA - Музика в США

Almost all American composers of note belong to the 20th century, and include such names as Charles Ives, Aaron Copland, Samuel Barber, Roger Sessions and Virgil Thomson. Edgard Varese and John Cage have gained fame as experimental composers.

It is through the development of popular music in the 20th century that the USA has dominated the western world. Jazz, a style of music created at the end of the 19th century by black Americans out of their gospel and blues songs, was being played all over the USA by both black and white musicians by the 1920s, and influenced the development of both dance music and popular songs in the 1930s and 1940s. After the Second World War jazz and popular music developed in separate directions. Black musicians created a more sophisticated style called bebop. The rhythm and blues music that derived from jazz, combined with aspects of country and western music, developed into rock’n’roll in the 1950s with the music of Bill Haley, Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly and others. In the 1960s some British groups, especially The Beatles and The Rolling Stones, became internationally famous and for a brief period popular music was dominated by developments in Britain. Since that time, rock has incorporated folk music, soul music has developed, and many social phenomena, such as drug culture, the civil rights movement and the peace movement, have found their expression in rock music.

The musical has also made an important contribution to popular music. Developing from the British music hall and American vaudeville early in the 20th century, composers such as George Gershwin, Cole

Porter, Rodgers and Hammerstein, Stephen Sondheim and Leonard Bernstein on Broadway, and Ivor Novello, Noel Coward and more recently Andrew Lloyd Webber in Britain, have made the musical into one of the most important forms of popular music.


VOCABULARY

to gain fame [geɪn feɪm] — здобути слави, популярності

gospel [’gɔsp(ə)l] — церковна музика

sophisticated [sə’fɪstɪkeɪtɪd] — витончений, вишуканий;

що відповідає витонченому смаку

contribution [,kɔntrɪ’bju:ʃ(ə)n] — внесок


QUESTIONS

1. What American composers of note of the 20th century do you know?

2. Why has the USA dominated the western musical world?

3. What influenced the development of both dance music and , popular songs in the 1930s and 1940s?

4. How can you characterize the American music after the Second World War?

5. What was the American music dominated by in the 1960s?

6. What social phenomena have found their expression in rock music?

Музика в США

Майже всі відомі американські композитори належать до XX століття, це такі імена, як Чарльз Айвз, Ерон Копленд, Семюель Барбер, Роджер Сессіонс і Вірджил Томсон. Едгар Варез і Джон Кейдж здобули популярність як композитори-експериментатори.

Саме через розвиток популярної музики у XX столітті США домінували над західним світом. Джаз, стиль музики, створений наприкінці XIX століття чорними американцями з церковної музики і блюзів, до 1920-х років грали всюди в США як чорні, так і білі музиканти. Джаз вплинув на розвиток як танцювальної музики, так і популярних пісень в 1930 і 1940-х роках. Після Другої світової війни джазова і популярна музика розвивалися в окремих напрямах. Чорні музиканти створили вишуканий стиль, який назвали бі-боп. Поєднання ритму і музики блюзу з джазу з аспектами музики кантрі і західної музики виявилося в рок-н-ролі в 1950-х роках в музиці Біла Хейлі, Чака Беррі, Елвіса Преслі, Бадді Холлі та інших. В 1960-х роках деякі англійські групи, особливо ”Бітлз” і ”Роллінг Стоунз”, стали всесвітньо відомими і протягом короткого періоду популярна музика перебувала під впливом подій у Британії. З того часу, коли рок включив у себе народну музику, з’явилася музика в стилі соул, і багато соціальних явищ, наприклад наркокультура, рух за громадські права і за мир знайшли своє вираження в рок-музиці.

Мюзикл також зробив важливий внесок у популярну музику. Він виник з британського мюзик-холу і американського водевілю на початку XX століття. Такі композитори, як Джордж Гершвін, Коул Портер, Роджерз і Хаммерстайн, Стівен Сондхейм і Леопард Бернстайн на Бродвеї, Івор Новелло, Ноел Ковард і нещодавно Ендрю Ллойд Веббер в Англії, перетворили мюзикл на одну з найважливіших форм популярної музики.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити