Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

My world
A FAMILY - Сім'я

When two persons are married, the man is called the husband; the woman becomes his wife. When a child is born in the family, the father and mother of the child are called parents. A family generally consists of a father, a mother and children — sons or daughters or both. The first born child is the eldest, the last born — the youngest. Two children that are born together are called twins.

The father and mother of the wife (husband) become the father-in-law (in law — by marriage), and mother-in-law of the husband (wife). The husband is the son-in-law; the wife — the daughter-in-law; they have brothers-in-law and sisters-in-law.

The other members of the family are the relatives or relations: uncles, aunts, cousins, etc.

The brothers and sisters of any of the parents become the uncles and aunts of the children. The children of two married brothers or sisters are cousins to each other.

In case of a second marriage, we speak of a stepfather or a stepmother, stepson, stepdaughter, etc.

Using the following words and word-combinations tell the story of your family.

Members of the family

Члени сім’ї

Parents [’pɛər(ə)nts]

батьки

Old folks [fəuks] at home

батьки, старі (розм.)

Father [’fa:ðə], mother [’mʌðə]

батько, мати

Son [sʌn], daughter [’dɔ:tə]

син, дочка

Senior [’sinjə] son

старший син

Junior [’dʒu:njə] son

молодший син

Eldest [’eldest] son (daughter)

найстарший(а) син (дочка)

Youngest [’jʌŋgest] son (daughter)

наймолодший(а) син (дочка)

Elder [’eldə] brother (sister)

старший(а) брат (сестра)

Younger brother (sister)

молодший(а) брат (сестра)

Eldest brother (sister)

найстарший(а) брат (сестра)

Youngest brother (sister)

наймолодший(а) брат (сестра)

Ancestors [’ænsɪstəz]

Предки

Grandparents

бабуся і дідусь

Grandfather (grandpapa, grandpa, grand-dad)

дідусь

Grandmother (grandmamma, grandma, granny, grannie)

бабуся

Great grandfather (-mother)

прадід (прабабуся)

Descendants [dɪ’sendənt]

Нащадки

Grandchild (grandchildren) Grandson [’grænsʌn] Grand-daughter [’græn, dɔ:tə]

внук, онук; внучка, онука (онуки) внук, онук внучка, онука

Great grandchild

Great grandson (grand-daughter)

правнук; правнучка правнук (правнучка)

Relatives [’relətɪvz]

Родичі

Cousin [’kʌzn]

двоюрідний(а) брат (сестра)

Second cousin

троюрідний(а) брат (сестра)

Father (mother)-in-law [lɔ:]

свекор, тесть (свекруха, теща)

Uncle [’ʌŋkl] (aunt, auntie) [a:nt, a:nti]

дядько (тітка, тітонька)

Nephew [ nevju:] (niece) [ni:s]

племінник (племінниця)

Son (daughter)-in-law [lɔ:]

зять, чоловік дочки (невістка, дружина сина)

Husband [’liʌzbənd]

чоловік

Wife [waɪf] .

дружина

Brother-in-law [’brʌðərinlɔ:]

Sister-in-law

зять (чоловік сестри, брат дружини); шурин

невістка, зовиця, своячка

Step-father (-mother)

вітчим (мачуха)

Step-child (step-children)

Step-son (-daughter)

пасинок, падчерка(пасинки,

падчерки) пасинок (падчерка)

Step-brother (-sister) Half-brother (-sister)

зведений(а) брат (сестра)

Milk (foster [’fɔstə]) brother (sister)

молочний(а) брат (сестра)

Foster-father (-mother)

прийомний(а) батько (мати, годувальниця)

Foster-child

прийомна дитина

Godchild (godson (-daughter))

хрещеник, хрещениця

Godfather (-mother)

хресний, хресна

Bachelor [’bætʃ(ə)lə]

холостяк

Widow [’wɪdəu]

удова

Widower [’wɪdəuə]

удівець

Divorce [dɪ’vɔ:s], to divorce

розлучення, розірвання шлюбу; розлучатися, розривати шлюб

To adopt [ə’dɔpt]

усиновляти; удочеряти

Orphan [’ɔ:fn]

сирота

To descend [dɪ’send]

походити

Age [еіdʒ]

Вік

Adult [’ædʌltj, grown-up [’grəunʌp]

доросла людина; юнак (старший 14 років); дівчина (старша 12 років)

Teenager [’ti:n,eɪdʒə]

підліток; юнак (дівчина) (до 20 років)

Youngster [’jʌŋstə]

юнак

Baby fbeɪbɪ]

немовля

Toddler [’tɔdlə]

дитина, яка починає ходити

Aged [’eɪdʒ(ɪ)d], elderly

пристаркувата, літня людина

Middle-aged

середніх років

At the age of

В віці

To be over 30/40

за 30/40

To be in one’s early/late teens [ti:nz]

бути в підлітковому віці

To be in one’s early (mid, late) 20s

бути двадцяти з невеликим років (25—26, під тридцять)


QUESTIONS AND TASKS

1. What is your age? (How old are you?) Are your grandparents or great-grandparents still living? Have you any brothers and sisters? Are they older or younger than you? What is your surname? Have you more than one Christian name?

2. Give the feminine forms of: husband, uncle, boy, brother, bridegroom. Give the masculine forms of daughter, niece, grandmother, old maid.

3. What do you call your father’s brother? What do you call your4 mother’s sister? Your uncle’s son? Your aunt’s daughter? Your sister’s husband? Your brother’s wife? Your brother’s son? Your sister’s daughter? Your father’s father?

4. Give expressions for: the anniversary of one’s birth; the twenty-fifth anniversary of one’s marriage; a woman who has lost her husband; a man who has lost his wife; a child who has lost its parents; the ceremony at which a child receives its Christian name; an unmarried man; an unmarried woman.

5. Which relative did you like best as a child and why?

МІЙ СВІТ

Сім’я

Коли двоє людей одружуються, чоловіка називають чоловіком; а жінка стає його дружиною. Коли в родині народжується дитина, батько і мати дитини називаються батьками. Родина в цілому складається з батька, матері і дітей — синів або дочок, або і тих, і інших. Дитина, що народилася першою, є старшою, та, що народилася останньою, — наймолодшою. Двоє дітей, які народилися одночасно, називаються близнюками.

Батько і мати дружини (чоловіка) стають тестем (свекром) і тещею (свекрухою) чоловіка (дружини). Чоловік для батьків, братів і сестер дружини — зять; дружина для батьків, братів і сестер чоловіка — невістка; брат дружини — шурин; сестра дружини — своячка; брат чоловіка — дівер; сестра чоловіка — зовиця.

Інші члени родини — родичі: дядьки, тітки, кузени (двоюрідні брати), кузини (двоюрідні сестри) тощо.

Брати і сестри будь-кого з батьків стають дядьками і тітками дітей. Діти двох одружених братів або сестер є двоюрідними сестрами або братами.

У разі другого шлюбу ми говоримо про вітчима або мачуху, пасинка, падчірку і т. д.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити