Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
READING - Читання

Some people think that as more and more people have televisions in their homes, fewer and fewer people will buy books and newspapers. Why read an article in the newspaper, when the FV news can bring you the information m a few minutes and with pictures? Why read a novel, when a play on television can tell you the same story with

colour, picture, and action? Why read the biographies of famous men and women, when an hour-long television programme can tell you all that you want to know?

Television has not killed reading, however. Today newspapers and magazines are sold in very large numbers. And books of every kind are sold more than ever before. Books are still a cheap way to get information and entertainment. Although some books withhard covers are expensive, many books are published today as paper-back books, which are reasonably cheap. A paperback novel, for example, is almost always cheaper than an evening in the cinema or theatre, and you can keep a book forever and read it many times.

Books at home are a wonderful source of knowledge and pleasure and some types of books should be in every home. Every home should have dictionaries. Every home should have an atlas of the world, with large clear maps. It might be expensive, but a good encyclopedia is useful, too, because there you can find information on any subject.

In addition, it is useful to have on your bookshelves other inquiry books such as history, science textbooks, cookery books, books about medicine and health, etc. It is important to have some fiction on your shelves, too. Then you can relax with a good story, or from time to time you can take a book of poems off your shelf and read the thoughts and feelings of your favourite poets.


VOCABULARY

article [’a:tɪkl] — стаття

novel [’nɔv(ə)l] — роман

play [pleɪ] — п’єса, вистава, спектакль

to kill [kɪll] — убивати; знищувати

magazine [,mægə’zi:n] — журнал, часопис

entertainment [,entə’teɪnmənt] — розвага

hard cover [’kʌvə] — тверда обкладинка

paper-back [”peɪpəbæk] cover — м’яка паперова обкладинка

Source [sɔ:s] — Джерело

textbook [’tekstbuk] — підручник, керівництво

fiction [’fɪkʃ(ə)n] — белетристика, художня література


QUESTIONS

1. What newspapers and magazines do you read in your country?

2. Describe them and say how often you read them.

3. What type of books do you like to read?

4. Who are your favourite writers?

5. How many books do you read a year?

6. How many books do you buy?

7. What is easier to get the news from ?


Читання

Деякі люди думають, що через те, що дедалі більше людей мають удома телевізор, дедалі менше людей купуватимуть книжки та газети. Навіщо читати статтю в газеті, коли телевізійні новини можуть надати вам ту саму інформацію за кілька хвилин, причому наочно? Навіщо читати роман, коли спектакль по телевізору розповість вам ту саму історію в кольорі, зображенні та дії? Навіщо читати біографії відомих людей, якщо годинна телепрограма розповість вам про все, що ви хочете знати?

Проте телебачення не вбило цікавості до читання. Сьогодні продають дуже багато газет і журналів. А різних книжок продають більше, ніж будь-коли. Книжки досі залишаються доступним способом здобуття інформації та розваги. Хоч деякі книги у твердих обкладинках коштують дорого, багато з них видається сьогодні в м’якій обкладинці, що досить дешево. Роман у м’якій обкладинці, наприклад, майже завжди дешевший, ніж вечір у кіно або театрі, і ви можете лишити собі книжку назавжди й читати її багато разів.

Книжки вдома — прекрасне джерело знань і задоволення, а деякі з них необхідно мати в кожному домі. У кожному домі мають бути словники. У кожному домі необхідний атлас світу з великими чіткими картами. Можливо, це дорого, але гарна енциклопедія також корисна, тому що там ви можете знайти інформацію з будь-якого питання.

Крім того, корисно мати на ваших полицях іншу довідкову літературу, таку, як підручники історії, наукові посібники, кулінарні книги, книги з медицини і здоров’я тощо. Важливо мати на ваших полицях також художню літературу. Тоді ви можете розслабитися, читаючи гарне оповідання, або час від часу, взявши з полиці книжку віршів, прочитати про думки й почуття ваших улюблених поетів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити