Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
MY FAVOURITE BOOK: GONE WITH THE WIND - Моя улюблена книжка: ”Віднесені вітром”

I’ve recently read a book, which has made a very deep impression on me. It is called Gone with the Wind. The author of the book is Margaret Mitchell. She was born in Atlanta, Georgia, in a family of the president of the Atlanta Historical Society. All the family was interested in American history and she grew up in an atmosphere of stories about the Civil War.

After graduating from the college Margaret Mitchell worked for a time for the Atlanta Journal. In 1925 she got married. In the following ten years she put on paper all the stories she had heard about the Civil War. The result was Gone with the Wind. It was first published in 1936 and became the talking point of all America. In 1939 the book was made into a highly successful film. Vivien Leigh and Clark Gable played the leading roles. Vivien Leigh won the Oscar. Everyone loved her high-spirited and beautiful heroine, Scarlett O’Hara.

The story is set around the time of the American Civil War (1861 — 1865), when the Southern states went to war with the North to defend their way of life. It was a way of life in which rich gentry lived in large houses and owned huge areas of land, cultivated by black slaves. Scarlett O’Hara was born in one of those rich houses.

But Gone with the Wind is also about a love triangle. While Scarlett loves the quiet, gentlemanly Ashley Wilkes, the wild anddecidedly ungentlemanly Rhett Butler is in love with her.

In 1991, a publishing company asked Alexandra Ripley, a historical novelist, to write the continuation of the story. Her novelScarlett was not in the same class as the original. Critics have been writing very bad reviews of Scarlett, but the book is popular with the public.


VOCABULARY

impression [ɪm’preʃ(ə)n] — враження

Civil [’sivɪl] War — громадянська війна

high-spirited [’haɪ spɪrɪtɪd] — відважний, палкий

to defend [dɪ’fend] — захищати

gentry [’dʒentrɪ] — джентрі, дрібномаєтне дворянство

to own [əun] — володіти

gentlemanly [’dʒentlmənlɪ] — вихований, чемний;

джентльменський wild [waɪld] — шалений, дикий

decidedly [dɪ’saɪdɪdlɪ] — явно

review [rɪ’vju:] — огляд, рецензія, відгук


QUESTIONS

1. What do you think made Margaret Mitchell write a book about the Civil War?

2. Who starred in the film ”Gone with the Wind”? Was the film successful?

3. Who are the main characters of the book ”Gone with the Wind”?

4. What is the story set around?

5. What can you say about Scarlett O ’Hara ?

6. Is the book popular with the public?

Моя улюблена книжка: ”Віднесені вітром”

Нещодавно я прочитав книжку, яка справила на мене велике враження. Вона називається ”Віднесені вітром”. Автор книжки — Маргарет Мітчелл. Вона народилася в Атланті, Джорджія, у родині президента Історичного товариства Атланти. Вся родина цікавилась американською історією, і дівчина виросла в атмосфері розповідей про Громадянську війну.

Після закінчення коледжу Маргарет Мітчелл деякий час працювала в журналі ”Атланта Джорнал”. 1925 р. вона вийшла заміж. У наступні десять років вона записала всі історії, які вона чула, про Громадянську війну. В результаті цього з’явилася книга ”Віднесені вітром”. Уперше вона була опублікована 1936 p., і про неї заговорила вся Америка. У 1939 р. за книжкою був знятий фільм, oо мав великий успіх. Вів’єн Лі та Кларк Гейбл грали головні ролі. Вів’єн Лі отримала ”Оскара”. Усі полюбили їївідважну і прекрасну героїню, Скарлетт О’Хара.

Дія відбувається під час Громадянської війни (1861 — 1865), коли Південні штати почали війну з Північчю, щоб захистити свій спосіб життя. Цей спосіб життя полягав у тому, що багатії жили у великих будинках і володіли величезними ділянками землі, які обробляли чорні раби. Скарлетт О’Хара народилася в одному з таких багатих будинків.

Але ”Віднесені вітром” — книга і про любовний трикутник. У той час як Скарлетт кохає спокійного, вихованого Ешлі Вілкса, шалений і явно невихований Ретт Батлер кохає її.

1991 року видавнича компанія попросила Олександру Ріплей, історика-романіста, написати продовження цієї історії. Її роман ”Скарлетт” не досяг того рівня, що його мав оригінал. Критики дали дуже погані відгуки про ”Скарлетт”, але книга стала популярною серед масового читача.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити