Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

City
LIVING IN THE CITY - Життя в місті

Living in a city has both advantages and disadvantages. On the plus side it is often easier to find work, and there is usually achoice of public transport, so you don’t need to own a car. Also there are a lot of interesting things to do and places to see. For example, you can eat in good restaurants, visit museums, and go to the theatres and to concerts. What is more, when you want to relax, you can usually find a park where you can feed the ducks or just sit on a park bench and read a book. All in all, city life is full of bustle and variety and you need never feel bored.

However, for every plus there is a minus. For one thing, unless your job is very well-paid, you will not be able to afford many of the things that there are to do, because living in a city is often very expensive. It is particularly difficult to find good, cheapaccommodation. What is more, public transport is sometimes crowded and dirty, particularly in the

rush hour, and even the parks can be crowded, especially on Sundays when it seems that every city-dweller is looking for some open space and green grass. Last of all, despite all the crowds, it is still possible to feel very lonely in a city.

In a world, I think that city life can be particularly appealing to young people, who like the excitement of the city and don’t mind the noise and pollution. However, many people, when they get older, and particularly when they have young children, often prefer the peace and fresh air of the countryside.


VOCABULARY

advantage [əd’va:ntɪdʒ] — перевага

disadvantage [,dɪsəd’va:ntɪdʒ] — недолік; невигідне становище choice [tʃɔɪs] — вибір

to feed [fi:d] — годувати

bustle [’bʌsl] — метушня, суєта

to afford [ə’fɔ:d] — мати змогу; дозволяти собі

accomodation [ə,kɔmə’deɪʃ(ə)n] — житло, притулок

city-dweller [’sɪtɪ ’dwelə] — міський житель, городянин

despite [dɪs’paɪt] — усупереч, незважаючи на

pollution [pə’lu:ʃən] — бруд, забруднення


QUESTIONS

1. What are advantages and disadvantages of living in a city?

2. Where do you prefer to live: in the city or in the countryside?

3. Why do young people prefer to live in the city?

4. What do many people prefer the peace of the countryside ?

5. What city (village) do you live in?

6. What are advantages and disadvantages of living in your native city (village)?

Життя в місті

Життя в місті має як переваги, так і недоліки. Позитивне те, що тут легше знайти роботу, є вибір громадського транспорту і вам не обов’язково мати машину. Є також багато цікавих речей, якими можна зайнятися, і цікавих місць, куди можна піти. Наприклад, ви можете обідати в хороших ресторанах, бувати в музеях, ходити в театри та на концерти. Більше того, коли ви хочете відпочити, ви зазвичай знаходите парк, де можна погодувати качок або просто посидіти на лаві й почитати книжку. В цілому життя в місті сповнене метушні і різноманітне — вам ніколи не доводиться нудьгувати.

Проте в кожній позитивній речі звичайно має бути й щось негативне. Насамперед, якщо у вас не дуже добре оплачувана робота, ви не зможете дозволити собі багато з того, що вам потрібно, тому що життя в місті часто дуже дороге. Особливо важко знайти гарне і недороге житло. Більше того, громадський транспорт іноді буває переповненим і брудним, особливо в години пік, і навіть парки бувають переповненими, особливо в неділю, коли здається, що кожний городянин шукає яке-небудь місце на свіжому повітрі і зеленій траві. І нарешті, незважаючи на товчію, в місті все ж таки часто відчуваєш себе дуже самотнім.

Зрештою, я думаю, що міське життя може бути особливо привабливим для молодих людей, яким подобається міська метушня і яким не заважають ні гамір, ні бруд. Проте багато людей, стаючи старшими, і особливо коли в них є маленькі діти, часто віддають перевагу спокою і свіжому повітрю сільської місцевості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити