Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Starter level / Початковий рівень
About Myself / Про мене

ЗАПАМ'ЯТАЙ

drawing ['drɔ:ɪƞ] — малювання

hobby ['hɒbɪ] — хобі, захоплення

live [lɪv] — жити

pupil ['pju:p(ə)l] — учень

school [sku:l] — школа

study [stʌdɪ] — навчатись

Ukraine [jʋ'kreɪn] — Україна

I am from... — Я з... (назва країни)

I have got — У мене є...

Му name is... — Мене звуть... (ім’я)

ДОПОВНИ

Му name is _______________ . I’m from ________________________ . I am a ________ and I study at school. I have got many __________ . My hobby is _________ . I live in __________.

I have got _________

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

About Myself

Му name is Taras. I’m 7 years old. I’m from Ukraine. I live in Odessa. I’m a pupil and I study at school. I have got many friends at school. My hobby is playing with toys, reading and drawing. I have got many nice books and toys.

2. Дай відповіді на запитання.

1. What is your name?

2. How old are you?

3. Where are you from?

4. Where do you live?

5. Are you a pupil?

6. Do you study at school?

7. What is your hobby?

8. Have you got many friends?

3. Знайди і підкресли зайве слово в кожному реченні.

1. I am a schoolboy and I my name is Igor.

2. I am eight seven years old.

3. I’m from Ukraine and I study live in Poltava.

4. I have got many pupils friends.

5. I my have got a big family.

4. Заповни пропуски словами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити