Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Beginner level \ Базовий рівень
Seasons and Weather / Пори року і погода

ЗАПАМ'ЯТАЙ

autumn ['ɔ:təm] — осінь

frosty [frɒstɪ] — морозний, морозно

hot [hɒt] — гарячий, спекотний, гаряче

outdoors [aʋt'dɔ:z] — на вулиці, на природі

rainy ['reɪnɪ] — дощовий

snowy ['snəʋɪ] — сніжний, сніжно

spring [spriƞ] — весна

summer ['sʌmə] — літо

sunny ['sʌnɪ] — сонячний, сонячно

windy ['wɪndɪ] — вітряний, вітряно

winter ['wintə] — зима

go for a picnic — ходити на пікнік

pick mushrooms — збирати гриби

play snowballs — грати в сніжки

ДОПОВНИ

There are ____________ seasons in a year. There are ______ months in each season. In winter it is usually frosty and _________ . We can skate in ______________ . In spring it’s often warm and ___________ . We can go for a picnic in ___________ . In summer it’s usually sunny and ____________ .

We can swim in the sea in ________________. In autumn it’s often windy and ____________ . We can pick mushrooms in ___________ . My favourite season is ___________________.

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

Seasons and Weather

There are four seasons in a year: winter, spring, summer and autumn. In winter it’s always snowy and cold. Sometimes it’s sunny but frosty. We can skate, ski and play

snowballs outdoors. December, January and February are winter months.

In spring it’s usually warm and sunny. We often go for picnics and walk outdoors. It’s my favourite season. March, April and May are spring months.

In summer it’s usually very hot. We can ride our bikes, swim in the lakes and play sport games outdoors. June, July and August are summer months.

In autumn it’s often rainy and windy. Pupils go to school. September, October and November are autumn months.

2. Обери правильну відповідь.

1. There are seasons in a year.

A three   В four C two   D twelve

2. December, January and February are ____________ months.

A summer   В spring C winter  D autumn

3. We often go for picnics and walk outdoors in ___________ .

A autumn   В winter C spring  D summer

4. In summer it’s usually very .

A cold  В frosty C rainy    D hot

5. Children can ride their bikes, swim in the lakes and play sport games outdoors in ______ .

A autumn  В winter C summer   D spring

6. In autumn it’s often___________ .

A hot   В frosty C rainy   D sunny

4. Розглянь ребус. Знайди 15 слів. Доповни деякими з них речення.

1. In summer days are ____________ and nights are

2. In autumn it’s often__________ and in summer it is usually ____________ .

3. It is usually ___________ in Africa and it’s always _______________ in the Antarctic.

4. Monday is the first___________ of the week.

5. It’s very dark at__________ .


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити