Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Pre-intermediate level \ Достатній рівень
Professions / Професії

ЗАПАМ'ЯТАЙ

actor ['ӕktə] — актор

actress ['ӕktrəs] — актриса

businessman ['bɪznɪsmən] — бізнесмен

computer programmer [kəm'pju:tə'prəʋgrӕmə] — програміст

difficult ['dɪfɪk(ə)lt] — складний, важкий

driver ['draɪvə] — водій

farmer ['fa:mə] — фермер

fireman ['faɪəmən] — пожежник

job [dʒɒb] — робота

pilot ['paɪlɒt] — пілот

profession [prə'feʃ(ə)n] — професія

seller ['selə] — продавець

singer ['sɪƞə] — співак

teacher ['ti:tʃə] — учитель

useful [ ju:sf(ə)l] — корисний

I’m going to become... — Я збираюся стати...

ДОПОВНИ

My mother is a ______________ . It’s a very ____________________________ profession. My father’s profession is _____ . I want to be a ________ . I like this __________________ very much. It’s a _______________ profession. I’m going to be a good _____________ .

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

Professions

There are many professions in the world: a doctor, a teacher, a driver, a fireman, a computer programmer, an actor, a singer, a seller, a farmer, a businessman, a pilot and others.

My mother is a school teacher. It’s a very difficult job. She is always very busy. And my father is a computer programmer. He works a lot and often comes home late in the evening.

I want to be a doctor. It’s a very useful profession. I want to help people to be healthy. It’s a very difficult job but I’m going to become a very good doctor.

2. Постав слова в правильному порядку і склади речення.

1. many the There world are in professions.

2. teacher mum a is My school.

3. is father programmer My a computer.

4. want be to a I doctor.

5. job is a It very difficult.

3. Підпиши назви професій та випиши слова з рамочки, що з ними пов’язані.

A shop, to fly, a taxi, a song, to plant, a hospital, to sell, to sing, health, fire, to teach, a plane, a school, a fire station, a farm, to drive

4. Склади з літер назви професій і доповни речення.

Mark

His mother

His father

t p i o l

t c a r s s e

e u i n s m s a n b s

His grandmother

His grandfather

His uncle

His aunt

s l e l r e

r a f m r e

і r e v d r

t r e c e a h

1. Mark’s mum is an __________________________________.

2. Mark’s daddy is a __________________________________.

3. His granny is a ____________________________________.

4. Mark’s grandpa is a ________________________________.

5. His aunt is a ______________________________________ .

6. Mark’s uncle is a __________________________________ .

7. He’s going to be a _________________________________ .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити