Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Pre-intermediate level \ Достатній рівень
Travelling / Подорожі

amusement park [ə'mju:zmənt pa:k] — парк розваг

foreign ['fɒrɪn] — іноземний, зарубіжний

gallery ['gӕlərɪ] — галерея

museum [mju:'zɪəm] — музей

souvenir [,su:və'nɪə] — сувенір

tasty ['teɪstɪ] — смачний

try [traɪ] — куштувати

unusual [ʌn'ju:ʒʋəl] — незвичайний

take pictures — фотографувати

travel by plane / train / car / on foot — подорожувати літаком / поїздом / автомобілем / пішки

ДОПОВНИ

I ____________ travelling. My parents and I often go to _____________ . We usually go by _____________ . We visit ________ and _____________ . I like to take ___________ of the places which we visit. My parents always buy many nice __________ when we travel.

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

Travelling

Most people like travelling. People can travel by plane, by train, by car and even on foot! It’s very interesting to visit new places in foreign countries, try tasty and unusual food and take many beautiful photos.

I like travelling very much. Every summer my parents and I go to some interesting city or foreign country. Sometimes we travel by plane but I like travelling by train more because we can see many nice towns and cities from the window. My parents like visiting museums and picture galleries and I like going to the amusement parks.

We usually take a lot of pictures and buy souvenirs in the places which we visit.

2. Обери правильну відповідь.

1. Many people like _____________ .

A visit   В travelling C travel    D train

2. People usually travel ____________ plane or ____________ train.

A on   В in C at D by

3. I like to try tasty _______________ in foreign countries.

A flat   В foot C    food D fat

4. My parents like visiting _________________ .

A museums В mountain C picture D parks

5. We usually ________________ souvenirs in the places which we visit.

A by    В buy C like    D bike

3. З’єднай частини речень.

When we go to the seaside, to the mountains and ski.

In winter we go

souvenirs in foreign countries.

We usually travel

we usually swim.

I like to buy nice

pictures in foreign countries.

We often take many

by car or by train.

4. Розгадай ребус і запиши відповідні слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити