Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Starter level / Початковий рівень
My Friends / Мої друзі

ЗАПАМ'ЯТАЙ

dance club [da:ns klʌb] — танцювальний гурток, клуб

dancing ['da:nsɪƞ] — танці

draw [drɔ:] — малювати

interesting ['ɪntrɪstɪƞ] — цікавий

kind [kaɪnd] — добрий

often ['ɒf(t)ən] — часто

together [tə'geðə] — разом

walk [wɔ:k] — гуляти

best friend — найкращий друг

play games — грати в ігри

ride a bike — кататись на велосипеді

ДОПОВНИ

My best friend’s name is ____________________________________ . ____________________________________ is _______ years old. _________ is a pupil. We often ______ interesting games and___________________________________ a bike after school. I love my best ________________.

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

My Best Friend

My name is Matilda. I’m a schoolgirl and I have got many friends. My best friend’s name is Larisa. She is 9 years old and she studies at school. She is a good pupil. Her hobby is dancing. She goes to the dance club on Mondays, Wednesdays and Fridays. We often walk together. We play many interesting games, draw and ride a bike after school. Larisa is very kind and nice.

2. Дай відповіді на запитання.

1. What is your friend’s name?

2. How old is she / he?

3. Does she / he study at school?

4. What is her / his hobby?

5. What do you do together?

3. Склади заперечні речення. Розкажи про свого найкращого друга за зразком.

1. Му name is Denis. Му name isn’t Denis. My name is Mark.

2. My best friend is 4.

3. My best friend is a student.

4. My friend’s hobby is skating.

5. My best friend is from America.

6. My friend lives in London.

4. Склади словосполучення зі слів у стовпчиках та доповни речення.

to play

songs

to read

a bike

to sing

at school

to watch

games

to ride

books

to study

TV

I like __________________________________

My best friend likes ______________________

We like ________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити