Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Starter level / Початковий рівень
My Toys / Мої іграшки

ball [bɔ:l] — м’яч

car [ka:] — машинка

collect a constructor [kə'lekt e kən'strʌktə] — збирати конструктор

doll [dɒl] — лялька

favourite ['feiv(ə)rɪt] — улюблений

put [pʋt] — складати

robot ['rəʋbɒt] — робот

teddy bear ['tedɪbeə] — іграшковий ведмедик

toy [tɔɪ] — іграшка

toy box [tɔɪ bɒks] — коробка для іграшок

train [treɪn] — потяг

play with... — гратись чимось

These are... — Це мої (множина)

This is... — Це мій / моя / моє (однина)

ДОПОВНИ

I have got many ___________ . I have got a__________________________ , a _______ and a ____________. My favourite toy is a _________ . It is funny and _______________ . I love my __________________ !

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

My Favourite Toy

I have got many toys. I like to play with my toys. I have got many nice cars and trains. I have got a funny teddy bear, a white ball and a big robot. My favourite toy is a constructor. I like to collect it very much! In the evening I put my toys in the toy box.

2. Розглянь малюнки та доповни речення.

This is my____________ . It has got a nice dress. It’s red.

My doll is in the__________ .

These are my  and a_______ . The cars are blue and the train is green. They are on the floor.

This is my__________ . It’s green. It is on the __________________ .

This is my _______________ . It’s brown. It is on the ____________ .

This is my______________ . It’s yellow and red. It is on the ________________ .

3. Прочитай. Склади за зразком речення, що є істинними для тебе.

1. I have got a funny robot and a big teddy bear.

2. I haven’t got many toys.

3. I have got a red ball.

4. My favourite toy is a robot.

5. In the morning I put my toys in the toy box.

4. Усно дай відповіді на запитання.

1. Have you got many toys?

2. Do you like to play with your toys?

3. What is your favourite toy?

4. Where do you put your toys?

5. Заповни таблицю і доповни речення.

A teddy bear, a car, a robot, a ball, a constructor, a doll house, an album, a doll, a train, Barbie.

Toys for boys

Toys for girls1. Boys like to play with

2. Girls like to play with

3. I like to play with


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити