Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Starter level / Початковий рівень
Our Classroom / Наша класна кімната

classroom ['kla:srʋm] — класна кімната

desk [desk] — парта

door [dɔ:] — двері

exercise ['eksəsaɪz] — вправа

light [laɪt] — світлий

rule [ru:l] — правило

schoolbag ['sku:lbӕg] — портфель

teacher [ 'ti:tʃə] — учитель

wall [wɔ:l] — стіна

workbook [wɜ:kbʋk] — робочий зошит

I am a pupil. I study at ____________________________________ . This is our ___________. Our classroom is big and _______________. This is a _______________. We write on it. This is my _______. I sit at it.

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

Our Classroom

Му name is Roman. I’m a pupil and I study at school.

We have got a big and light classroom. My desk is near the window. My books, workbooks, pens and pencils are on the desk.

My schoolbag is under the desk.

The desks and chairs are brown. Our teacher’s table is grey. The door is white and the walls are pink. The board is brown. We write rules and exercises on it. We like our classroom.

2. Усно дай відповіді на запитання.

1. Is Roman’s classroom light and big?

2. Where is his desk? What colour is it?

3. What is on his desk?

4. Where is Roman’s schoolbag?

5. What colour are the walls?

6. What colour is the door?

7. What colour is the board?

3. Доповни речення словами desks, board, windows, wall, schoolbags, chairs.

1. Our teacher often write on the  .

2. Pupils sit at the_______________ .

3. The clock is on the_______________ .

4. We sit on the______________ .

5. The flowers are on the  .

6. Our ___________ are under the desks.

4. За допомогою поданих слів опиши класну кімнату.

Four desks and chairs, a board, teacher’s table, a door, two windows, schoolbags under the desks, a clock and two pictures on the wall, one bookshelf with books on the wall, workbooks, books, pens and pencils on the desks, flowers on the window


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити