Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Starter level / Початковий рівень
At the zoo / У зоопарку

ЗАПАМ'ЯТАЙ

animal ['ӕnɪm(ə)l] — тварина

bear [bеə] — ведмідь

camel ['kӕm(ə)l] — верблюд

eat [i:t] — їсти

elephant ['elifənt] — слон

jump [dʒʌmр] — стрибати

lion ['laɪən] — лев

monkey ['mʌƞkɪ] — мавпа

tiger ['taɪgə] — тигр

watch [wɒtʃ] — спостерігати

wild [waɪld] — дикий

zoo [zu:] — зоопарк

I can see... — Я можу побачити...

ДОПОВНИ

I often go to the _______. I can see many wild____________________________________ at the zoo. I can see ___, ___ , ___ , and _____ at the zoo. My favourite wild animal is______________, _______________like bananas, they are very funny.

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

At the Zoo

My parents and I often go to the zoo. We can see many wild animals there: tigers, lions, elephants, giraffes, monkeys, bears and camels. Monkey is my favourite wild animal. Monkeys are brown. They eat bananas. They live in Africa. Monkeys are very funny. They like to play and jump. I like to watch monkeys very much.

2. Прочитай речення і підкресли потрібне за змістом слово.

1. Му parents and I often go to the park / cinema / zoo.

2. We can play / see / jump many wild animals at the zoo.

3. Monkeys / Camels / Tiger is my favourite wild animal.

4. Monkeys like books / bananas / tea.

5. Monkeys like to read / write / play very much.

3. Відгадай, про яких тварин іде мова. Запиши їхні назви.

1. It is a wild animal. It has got a long tail. It is a ___________________ .

2. It is a wild animal. Is very big. It is grey. It has got big ears. It is an ______________ .

3. It is a wild animal. It is the king of the animals. It is a ____________________ .

4. It is a wild animal. It can run fast. It likes meat. It is a _____________ .

5. It is a wild animal. It likes bananas. It is funny. It is __________ a ____.

4. Намалюй свою улюблену дику тварину чи приклей її фото. Розкажи про неї, відповідаючи на питання.

1. What is your favourite wild animal?

2. Where does it live?

3. What does it eat?

4. What colour is your favourite animal?

5. What can it do?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити