Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Starter level / Початковий рівень
My Favourite Holiday / Mоє улюблене свято

ЗАПАМ'ЯТАЙ

decorate ['deksreɪt] — прикрашати

holiday ['hɒlɪdɪ] — свято

party [ 'pa:tɪ] — вечірка

get presents — отримувати подарунки

Father Frost — Дід Мороз

Happy New Year! — 3 Новим роком!

New Year tree — новорічна ялинка

write a letter — писати листа

ДОПОВНИ

My favourite holiday is____________________________________ . We say _______________ on this day. I often decorate ____________. I get many____________________________________ . I often have a ____________________ with my family and friends. I like _________ . I am always happy ______________.

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

Му Favourite Holiday

I like all holidays. My favourite holiday is New Year’s Day. We say «Happy New Year!» on this day. We decorate the New Year trees and houses and have parties with our families and friends. Every year I write a letter to Father Frost and I get many presents. I am always happy on this day!

2. Прочитай твердження. Чи відповідають вони змісту тексту? Якщо ні, виправ їх.

1. Му favourite holiday is my birthday.

2. We say «Happy birthday!» on this day.

3. We decorate trees and cars on this day.

4. Every year I write a letter to my best friend.

3. Прочитай вітання і доповни ними речення.

1. On Christmas we say

2. When your friend has a birthday you say

3. On New Year’s Day day we say _______________________

4. Доповни речення словами з рамочки.

Read texts, dance, make pictures of wild animals, write exercises, sing songs, make up dialogues, feed the animals, eat a birthday cake, look at the animals, play interesting games, listen to our teacher

1. At a New Year’s party we ___________________

2. At the lessons we __________________________

3. At a birthday party we ______________________

4. At the zoo ________________________________

5. Порівняй два пакунки. Здогадайся, який із них належить Теду, а який — Тетяні. Підпиши під пакунками імена дітей. Доповни речення.

Ted has got a __________________________________________

Tetyana has got a ______________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити