Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Beginner level \ Базовий рівень
My Week / Мій тиждень

ЗАПАМ'ЯТАЙ

always ['ɔlw(e)ɪz] — завжди

sometimes ['sʌmtaɪmz] — інколи

usually ['ju:ʒʋəlɪ] — зазвичай

weekday ['wi:kdeɪ] — будній день

weekend ['wi:kend] — вихідні дні

be busy — бути зайнятим

go shopping — робити покупки

have a lot of fun — веселитись, отримувати задоволення

have a rest — відпочивати

ДОПОВНИ

On the weekdays I am always very____________________________________ . From Monday to Friday I go to _________ . On Wednesdays and Fridays I usually________________________. On Thursdays I sometimes ______________________. After school I always _____________. On the weekends I often ___________________ .

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

Му Week

Му name is Alina and I’m a pupil. I am usually very busy on the weekdays. I go to school from Monday to Friday. After school I have dinner and usually walk my dog. Then I have a rest and do my homework. On Mondays, Wednesdays and Fridays I go to the swimming pool. In the evening I watch TV, play computer games, read or spend time with my parents and younger sister.

On weekends I help my parents about the house, walk with my friends or go shopping with my mother. We sometimes go to the cinema and have a lot of fun. I love weekends!

2. Усно дай відповіді на запитання.

1. What does Alina do from Monday to Friday?

2. What does she do after school?

3. What does she do on Mondays, Wednesdays and Fridays?

4. What does she do in the evenings?

5. What does Alina do on the weekends?

3. Склади словосполучення зі слів у стовпчиках та доповни речення.

to go

busy

to spend

a rest

to have

shopping

to be

games

to have

time

to play

dinner

1. On the weekdays I always

2. On the weekends I sometimes

3. On Mondays I often

4. From Monday to Fridays I usually

4. Прочитай речення і підкресли потрібне слово.

1. I go to school on the week / weekdays / weekends.

2. I’m very rest / spend / busy today.

3. On Fridays I often spend / rest / have time with my best friend.

4. After school my classmates and I often do / play / go sport games.

5. On the weekends we sometimes go / like / spend shopping with my parents.

5. Заповни таблицю і склади розповідь про те, чим ти зазвичай займаєшся протягом тижня.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
On Mondays I_____________

On Tuesdays I __________________

On Wednesdays I _______________

On Thursdays I _________________

On Fridays I ____________________

On Saturdays I __________________

On Sundays I ___________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити