Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Beginner level \ Базовий рівень
Appearance / Зовнішність

ЗАПАМ'ЯТАЙ

appearance [ə'pi(ə)rəns] — зовнішність

cheek [tʃi:k] — щока

face [feɪs] — обличчя

fair [feə] — світлий

hair [heə] — волосся

height [haɪt] — зріст

jeans [dʒi:nz] — джинси

lip [lɪp] — губа

oval ['əʋv(ə)l] — овальний

short [ʃɔ:t] — низький, короткий

slim [slɪm] — стрункий

tall [tɔ:l] — високий

T-shirt ['ti:ʃɜ:t] — футболка

wear [weə] — одягати, носити

My name is_____________ I’m ______________________ years old.

I’m ___________ and__________ . I have got____ hair and_ _________ eyes. My face is ________. My lips are __________ and my cheeks are _____ . I’m __________ . I often ________. I’m very _________ and _______ . I like to wear ____________, ____________, and ____________ .

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

My Friend’s Appearance

My best friend’s name is Karina. She’s 9. Karina isn’t very tall but she is taller than I. She is slim. She has got long fair hair and green eyes. Her face is oval. Her lips are red and her cheeks are always pink. She’s very cute. Karina often smiles and she’s very friendly and kind. She likes to wear skirts, sweaters, jeans and T-shirts.

2. Прочитай речення і підкресли потрібне слово.

1. I am tall / short.

2. I have got fair / dark / red hair. It’s long / short.

3. My face is round / oval.

4. My eyes are grey / blue / green / hazel.

5. I’ve got brown / red / yellow lips and white / pink / orange cheeks.

3. Прочитай твердження. Виправ ті, що не відповідають змісту тексту.

1. I’m taller than Karina.

2. Karina has got short dark hair and grey eyes.

3. Her face is round and her lips are pink.

4. She isn’t very friendly and kind.

5. She likes to wear dresses and shorts.

4. Усно дай відповіді на запитання.

1. What colour are your eyes?

2. Have you got short hair?

3. Are you tall?

4. Do you like your appearance?

5. What do you usually wear?

5. Заповни таблицю і доповни речення.


Face

Hair

Eyes

Height

Clothes

My mother


My father


My friend


Му mother has got _______________________

She is _________________________________

She likes to wear ________________________

My father has got ________________________

He is __________________________________

He likes to wear _________________________

My friend has got ________________________

He / she is _____________________________

He / she likes to wear ____________________

6. Прочитай речення. Підкресли в кожному зайве слово.

1. Не often wears like jeans, sweaters, T-shirts and shorts.

2. My younger sister wear is very nice and cute.

3. She has got long dark hair lips and blue eyes.

4. I’m taller than my short best friend.

5. Mark often smiles and he she is very funny.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити