Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Beginner level \ Базовий рівень
Our teacher / Наш учитель

ЗАПАМ'ЯТАЙ

act (out) [ӕkt (aʋt)] — розігрувати

always ['ɔ:lw(e)iz] — завжди

class [kla:s] — заняття / клас

energetic [, enə'ʤetik] — енергійний

even [ i:vn] — навіть

favourite ['feivərit] — улюблений

funny ['fʌni] — смішний

joke [ʤəʋk] — жарт

kind [kaind] — добрий

most [məʋst] — найбільш, більш за все

positive [' pozitiv] — позитивний

role game [rəʋl geim] — рольова гра

smart [sma:t] — розумний

subject ['sʌʤikt] — предмет

task [ta:sk] — завдання

why [wai] — чому

We are looking forward to... — Ми чекаємо...

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Paul! How are you?

— Hi, Jack! I’m fine, thank you.

— What is your favourite school subject, Paul?

— My favourite subject is English.

— Why do you like it most?

— I like English but most of all I like our teacher.

— What is your English teacher’s name?

— Her name is Mrs. Lilly Anderson.

— Why do you like her?

— She is very smart, energetic, kind and positive!

— Why do you like your English classes?

— We like our English classes because we always do many interesting tasks. We play role games, act out dialogues, read funny jokes and texts and even sing English songs!

— Oh, it’s really interesting! And I like English, too.

— Oh, yes! We are always looking forward to our English classes!

— Вітаю, Поле! Як справи?

— Привіт, Джеку! У мене все гаразд, дякую.

— Який твій улюблений шкільний предмет, Поле?

— Мій улюблений предмет — англійська мова.

— Чому ти його найбільше любиш?

— Я люблю англійську, але найбільше мені подобається наша вчителька.

— Як звуть вашу вчительку англійської?

— Її звуть місіс Лілі Андерсон.

— Чому вона тобі подобається?

— Вона дуже розумна, енергійна, добра та позитивна.

— А чому тобі подобаються заняття з англійської?

— Мені подобаються наші заняття з англійської мови тому, що ми завжди виконуємо багато цікавих завдань. Ми граємо в рольові ігри, розігруємо діалоги, читаємо веселі жарти та тексти, навіть співаємо англійські пісні.

— О, це дуже цікаво! І я також люблю англійську мову.

— О, так. Ми завжди чекаємо з нетерпінням на наші уроки англійської мови.

ВИКОНАЙ

1. Обери потрібне слово й обведи його.

1. What is your favourite school sun / subject / class?

2. Our teacher is very school / sleep / smart and energetic.

3. My fantastic / photo / favourite subject is English.

4. Why do you like your English classes / cakes / kind?

5. We often play role games and act out days / lessons / dialogues.

6. We are cooking / looking / reading forward to our English classes!

2. Доповни речення словами forward, positive, subject, jokes, classes.

1. Our teacher is very__________________ and smart! She always answers our questions.

2. We usually do many tasks and even read funny _______ at the lessons.

3. We are looking___________________ our classes!

4. My favourite school   is Maths. I study it with pleasure.

5. We like our Music    very much!

3. Прочитай короткі діалоги та розіграй їх зі своїм другом.

— What is your favourite subject?

— My favourite subject is Maths.

— Oh, I don’t like Maths very much.

— Really? Why?

— Because it’s a very difficult subject. I prefer English instead. It is mush more interesting.

— What do you do on your Music lessons?

— We usually listen to piano, sing songs and clap our hands to the rhythm.

— Oh, there are really interesting tasks.

— Yes, I’m looking forward my next lesson! I really enjoy piano music. It is very beautiful.

4. Склади діалог за планом.

1. Дізнайся, який улюблений предмет твого друга.

2. Чому він йому подобається?

3. Запитай, як звуть вчителя цього предмета та чому він подобається твоєму другові.

4. Поцікався, що учні зазвичай роблять на цих уроках.

5. Вислови своє ставлення до цього предмета.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити