Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Pre-intermediate level \ Достатній рівень
My day / Мій день

ЗАПАМ'ЯТАЙ

afternoon [,a:ftə'nu:n] — денний час

brush [brʌʃ] — чистити

busy ['bizi] — зайнятий

come back [kʌm bӕk] — повертатися

drama ['dra:mə] — драма, драматичний

evening ['i:vniƞ] — вечір

get up [get ʌр] — вставати

go to bed [gəʋ tu: bed] — лягати спати

morning [' mɔ:niƞ] — ранок

play [plei] — вистава, п’єса

table game ['teibl geim] — настільна гра

usually ['ju:ʒuəli] — зазвичай

wash [wɒʃ] — мити, умивати

weekday ['wi:kdei] — будень

weekend [,wi:k'end] — вихідний день

What time...? — О котрій...?

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Diana!

— Hi, Robert!

— When do you usually get up, Diana?

— I usually get up at 7 o’clock. Then I wash my face and brush teeth.

— What time do you have breakfast?

— I have breakfast at 8 o’clock in the morning.

— What time do you go to school?

— I go to school at 8:45 and come back home at 2 o’clock in the afternoon.

— How many lessons do you usually have?

— We usually have 6 lessons.

— What do you do after school?

— I’m always very busy after school. I have dinner, do my homework and then I go to the drama club. We act out plays there. I come back home at 7 o’clock in the evening.

— What do you do in the evening?

— My parents and I usually have supper, watch TV, read books or play some table games.

— What time do you go to bed?

— On weekdays I usually go to bed at 10 o’clock in the evening and on the weekends I go to bed at 10:30.

— Вітаю, Діано!

— Привіт, Роберте!

— Коли ти зазвичай устаєш, Діано?

— Я зазвичай устаю о 7 годині. Потім я вмиваюся та чищу зуби.

— О котрій ти снідаєш?

— Я снідаю о 8 годині ранку.

— О котрій ти йдеш до школи?

— Я йду до школи о 8:45, а повертаюся додому о 2 годині дня.

— Скільки зазвичай у тебе уроків?

— У нас зазвичай 6 уроків.

— А чим ти займаєшся після школи?

— Я завжди дуже зайнята після школи. Я обідаю, роблю домашнє завдання, а потім іду до драматичного гуртка. Там ми розігруємо вистави. Я повертаюся додому о 7 годині вечора.

— Що ти робиш увечері?

— Мої батьки та я зазвичай вечеряємо, дивимося телевізор, читаємо книжки чи граємо в настільні ігри.

— О котрій ти лягаєш спати?

— У будні я зазвичай лягаю спати о 10 годині вечора, а у вихідні я лягаю спати о 10:30.

ВИКОНАЙ

1. Доповни речення словами watch, weekends, time.

1. On ___________________ I usually go to bed later.

2. What________________ do you usually get up?

3. I usually____________ TV or read books in the evening.

2. Обери потрібне слово й обведи його.

1. I water / wash / write my face and brush teeth every morning.

2. What / How / When time do you have breakfast?

3. I usually get on I in I up at 7 o’clock.

4. I come big / back / ball home at 2 o’clock in the afternoon.

5. On weekdays / weeks / days I usually go to bed at 10 o’clock in the evening.

6. I ’m always very boys / busy / black after school.

3. Доповни речення.

1. I usually get up at _____________.

2. I go to school at _______________ .

3. I usually have __________ lessons at school.

4. When I come back home I usually _____________ .

5. In the evening I usually __________________ .

4. Поєднай частини речень.

1. I usually wake up

2. We usually have

3. I come home

________________________ а. 6 or 7 lessons.

________________________ b. at 7 o’clock in the evening.

________________________ c. at 7 o’clock.

5. Знайди та викресли зайве слово в кожному реченні.

1. What do you do busy after school?

2. I usually weekday watch TV in the evening.

3. After doing my homework late I can go for a walk.

4. I o’clock visit drama club on weekdays.

6. Склади діалог за планом.

1. Запитай, які у твого друга буденні ранкові справи.

2. Коли він повертається зі ніколи та скільки в нього зазвичай уроків?

3. Поцікався, чим займається твій друг після школи.

4. Що він робить увечері?

5. О котрій твій друг зазвичай лягає спати?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити