Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Pre-intermediate level \ Достатній рівень
My hobby / Моє хобі

ЗАПАМ'ЯТАЙ

active [ӕktiv] — активний

also ['ɔ:lsəʋ] — також

bike [baik] — велосипед

drawing ['drɔ:iƞ] — малювання

fantastic [fӕn'tӕstik] — фантастичний

free [fri:] — вільний

game [geim] — гра

hiking ['haikiƞ] — піший туризм

hobby ['hɒbi] — хобі

holidays ['hɒidiz] — канікули, свята

less [les] — менше

mountain [mʋntən] — гора, гірський

next [nekst] — наступний

often ['ɒff(t)ən] — часто

ride [raid] — кататися

riding [raidiƞ] — катання

ski [ski:] — кататися на лижах

skiing ['ski:ɪƞ] — катання на лижах

What is your hobby? — Яке у тебе хобі?

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Nick!

— Hi, Bob!

— What’s your hobby, Nick?

— I like active games and sport. So, my hobby is riding a bike and mountain skiing.

— Nice hobbies, Nick! How often do you ski?

— My parents and I go skiing every weekend in winter. And we usually go to the mountains for our Christmas holidays.

— How often do you ride your bike?

— I ride my bike every day in summer. And in spring and autumn I usually have less free time because I go to school, so I ride it only on Saturdays and Sundays. And what is your hobby, Bob?

— I don’t like active games very much. My hobby is drawing. I also like hiking very much.

— Do you go hiking with your parents or friends?

— I usually go hiking with my parents. We hike in the mountains every summer. It’s fantastic!

— Oh, it’s a really interesting hobby!

— You can go hiking with us next summer, Nick!

— It’s a good idea, Bob! Thank you.

— Вітаю, Ніку!

— Привіт, Бобе!

— Яке в тебе хобі, Ніку?

— Я люблю активні ігри та спорт. Отже, моє хобі — катання на велосипеді та гірськолижне катання.

— Гарні хобі, Ніку! Як часто ти катаєшся на лижах?

— Мої батьки та я катаємося на лижах кожні вихідні взимку. І ми зазвичай їздимо в гори на наші різдвяні канікули.

— А як часто ти катаєшся на велосипеді?

— Я катаюся на своєму велосипеді кожного дня влітку. А навесні й восени в мене зазвичай менше вільного часу, бо я ходжу до школи, тому я катаюся тільки по суботах та неділях. А яке в тебе хобі, Бобе?

— Я не дуже люблю активні ігри. Моє хобі — малювання. Я також дуже люблю піший туризм.

— Ти ходиш у піші походи зі своїми батьками чи друзями?

— Я зазвичай ходжу зі своїми батьками. Ми ходимо по горах кожне літо. Це фантастично!

— О, це дуже цікаве хобі!

— Ти можеш піти з нами наступного літа, Ніку!

— Це гарна ідея, Бобе! Дякую.

ВИКОНАЙ

1. Обери потрібне слово й обведи його.

1. What is your house / hobby / home?

2. My hobby is reading / hiking / riding a bike.

3. When / How / What often do you go hiking?

4. I don’t like active / funny / fantastic games very much.

5. You can go hiking with us last / next / nine summer.

2. Доповни речення словами /rее, hobby, sport, ride, drawing, active.

1. I _______________ my bike every day when I have a lot of free time.

2. I don’t like sport and active games very much. __________________ is my hobby.

3. I don’t have much ____________ time in spring and autumn because I go to school.

4. My parents and I like ______________________ games and hobbies.

5. What is your_____________________ ?

6. My friend and I play football because playing _________________ games is our hobby.

3. Дай відповіді на запитання.

1. What is your hobby?

2. Do you like active games and sport?

3. Do you have a lot of free time?

4. Do you like drawing and reading?

4. Прочитай короткі діалоги та розіграй їх зі своїм другом.

— What is your hobby?

— My hobby is singing.

— Oh, it’s a nice hobby. I like singing, too.

— Let’s do it together!

— Ok, thank you!

— Do you like dancing?

— Oh, yes, I do. It’s my hobby!

— Do you like hip-hop dancing?

— Sure! I can teach you dancing.

— It’s a good idea. Let’s start!

5. Поєднай частини речень.

1. I like active games

2. Му parents usually go hiking

3. I have less free time

4. You can go skiing

_____________________ a. in the mountains.

_____________________ b. so I play football with my brother.

_____________________ c. with us next winter!

_____________________ d. in spring and autumn.

6. Переклади речення.

1. Я катаюся на велосипеді щоп’ятниці.

2. Моя сестра любить спорт.

3. Моє хобі — малювання.

7. Склади діалог за планом.

1. Яке хобі є у твого друга?

2. Як часто він займається ним?

3. Він зазвичай робить це сам чи з друзями?

4. Вислови своє ставлення до його хобі та розкажи про свої захоплення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити