Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Pre-intermediate level \ Достатній рівень
My favourite book / Моя улюблена книга

adventure [əd 'ventʃə] — пригода

amusing [ə'mju:zɪƞ] — потішний

bring [brɪƞ] — приносити

character ['kӕrəktə] — персонаж

fantastic [fӕn' tӕstɪk] — фантастичний

favourite ['feɪv(ə)rɪt] — улюблений

funny ['fʌnɪ] — смішний, веселий

interesting ['intrəstɪƞ] — цікавий

kind [kaɪnd] — добрий

main [meɪn] — головний

reading [ri:dɪƞ] — читання

smart [sma:t] — розумний

sure [ʃʋə] — звісно

unusual [ʌn' ju:ʒʋəl] — незвичайний

What is this book about? — Про що ця книга?

What is your favourite book? — Яка твоя улюблена книга?

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Tony! Do you like reading?

— Hi, Ben! Yes, I do. Reading is my hobby.

— What is your favourite book?

— My favourite book is «The Adventures of Baron Munchausen».

— Why do you like this book?

— I like this book because it’s very funny and interesting.

— What is this book about?

— This book is about fantastic adventures of an unusual man. His name is Munchausen.

— Do you like the main character of the book?

— Oh yes, I do. He is very smart, kind and amusing.

— Can you give me this book? I’d like to read it, too.

— Sure. I’ll bring it tomorrow.

— Thank you, Tony!

— You are welcome, Ben.

— Вітаю, Тоні! Ти любиш читати?

— Привіт, Бене! Так. Читання — це моє хобі.

— Яка твоя улюблена книга?

— Моя улюблена книга — «Пригоди барона Мюнхгаузена».

— Чому ти любиш цю книгу?

— Мені подобається ця книга, тому що вона дуже смішна й цікава.

— Про що ця книга?

— Ця книга про фантастичні пригоди незвичайного чоловіка. Його звуть Мюнхгаузен.

— Тобі подобається головний герой книги?

— Так. Він дуже кмітливий, добрий та потішний.

— Ти можеш мені дати цю книгу? Я хочу теж її почитати.

— Звичайно. Я принесу її завтра.

— Дякую, Тоні.

— Нема за що, Бене.

ВИКОНАЙ

1. Знайди та викресли зайве слово в кожному реченні.

1. I like my to read about funny characters.

2. This book is about bring fantastic adventures.

3. Can you give me your favourite main book?

4. The sure main character is smart.

2. Обери потрібне слово й обведи його.

1. Reading / Robot / Right is my hobby.

2. How / Why / What is your favourite book?

3. Do you like the man / main / mouse character of the book?

4. Why / When / What is this book about?

5. I can bright / bring / black you this book tomorrow.

3. Доповни речення словами character, favourite, smart, adventures.

1. My ____________ book is «Harry Potter».

2. This book is about ___________ of baron Munchausen.

3. The main of the book is Munchausen.

4. The main character of this book is ___________ and amusing.

4. Склади діалог за планом.

1. Дізнайся, яка улюблена книга у твого друга?

2. Про що ця книга й чому вона йому подобається?

3. Як звуть головного героя книги?

4. Чому він подобається твоєму другу?

5. Попроси в нього почитати цю книгу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити