Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Pre-intermediate level \ Достатній рівень
My last winter holidays / Мої минулі зимові канікули

ЗАПАМ'ЯТАЙ

be fond of [bɪ fɒnd əv] — захоплюватися

bowling ['bəʋliƞ] — боулінг

cafe ['kӕfeɪ] — кафе

Christmas ['krɪsməs] — Різдво, різдвяний

last [la:st] — минулий

lot of [lɒt əv] — багато

mountain [maʋntɪn] — гора

of course [əv kɔ:s] — звісно

really ['ri:əlɪ] — дійсно, насправді

show [ʃəʋ] — показувати

ski [ski:] — кататися на лижах

spend (spent, spent) [spend] — проводити

table game [ 'teɪb(ə)l geim] — настільна гра

take picture [teik 'piktʃəs] — робити фотографії

where [weə] — звідки, де

wonderful ['wʌndəf(a)l] — чудовий

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Richard!

— Hi, Nick!

— Where did you spend your last winter holidays?

— My parents and I spent our Christmas holidays in the mountains.

— Oh, really? It’s wonderful! What did you do there?

— My parents and I are fond of mountain skiing. It’s our hobby. So, we skied in the mountains.

— How many days did you spend there?

— We spent there nine days.

— What did you do in the evenings?

— In the evenings we usually went to the cafes or played bowling, read books, watched TV or played table games.

— Did you take any pictures in the mountains?

— Of course! We took a lot of nice pictures.

— Вітаю, Річарде!

— Привіт, Ніку!

— Де ти провів свої минулі зимові канікули?

— Мої батьки та я провели наші різдвяні канікули в горах.

— О, справді? Це чудово! Що ви там робили?

— Мої батьки та я захоплюємося гірськолижним катанням. Це наше хобі. Отже, ми каталися на лижах у горах.

— Скільки днів ви провели там?

— Ми провели там дев’ять днів.

— А що ви робили ввечері?

— По вечорах ми зазвичай ходили в кафе або грали в боулінг, читали книжки, дивилися телевізор або грали в настільні ігри.

— Ви робили фотографії в горах?

— Звісно! Ми зробили багато гарних фотографій.

ВИКОНАЙ

1. Доповни речення словами wonderful, fond, many, take, show.

1. Did you __________________ many pictures in the mountains?

2. Can you__________________ me your pictures?

3. We are___________________ of mountain skiing.

4. How ________________ days did you spend in the mountains?

5. We had___________________ holidays last winter.

2. Обери потрібне слово й обведи його.

1. Where did you send / spend / pen your last winter holidays?

2. We spent ski / really / wonderful holidays in the mountains.

3. When / HОW / Where many days did you spend there?

4. In the evenings we usually went to the cafes / cakes / cats.

5. Can you ship / sleep / show me your pictures?

6. Did you take / taste / table any pictures in the mountains?

3. Дай відповіді на запитання.

1. Where did you spend your last winter holidays?

2. Did you go there with your parents?

3. How many days did you spend there?

4. Did you take any pictures?

5. Did you like your last winter holidays?

4. Поєднай частини фраз.

1. to be

a. pictures

2. to have dinner

b. table games

3. to take

c. in the mountains

4. to play

d. in the cafe

5. to ski

e. fond of

5. Знайди та викресли зайве слово в кожному реченні.

1. Where did you last spend your last holidays?

2. I usually go skiing in the cafe mountains with my grandparents.

3. My family show celebrates Christmas together.

4. In the evenings we usually played ski bowling.

5. I can’t ski so I don’t like where mountain skiing.

6. Did you play table games with on your sister?

6. Склади діалог за планом.

1. Дізнайся, де твій друг провів свої минулі зимові канікули.

2. З ким він був разом?

3. Чим вони займалися на канікулах?

4. Чи робив твій товариш фотографії на канікулах?

5. Чи покаже він тобі свій фотоальбом?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити