Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Starter level \ Початковий рівень
About myself / Про мене

ЗАПАМ’ЯТАЙ

America [ə'mеrikə] — Америка

Germany ['ʤ:məni] — Німеччина

Ukraine [ju:'krein] — Україна

where [weə] — звідки, де

how old — скільки років

How old are you? — Скільки тобі років?

Where are you from? — Звідки ти родом?

ПРОЧИТАЙ

— Hello!

— Ні!

— How are you?

— I’m fine, thank you. What’s your name?

— My name is Paul. And what is your name?

— My name is Robin. How old are you?

— I’m 8. And how old are you?

— I’m 7 years old. Where are you from?

— I’m from America. And where are you from?

— I’m from Germany.

— Nice to meet you! Good-bye, Robin!

— Bye-bye, Paul!

— Вітаю!

— Привіт!

— Як справи?

— У мене все гаразд, дякую. Як тебе звати?

— Мене звуть Пол. А як тебе звати?

— Мене звуть Робін. Скільки тобі років?

— Мені 8. А скільки тобі років?

— Мені 7 років. Звідки ти?

— Я з Америки. А ти звідки?

— Я з Німеччини.

— Радий познайомитися! До побачення, Поле!

— Бувай, Робіне!

ВИКОНАЙ

1. Доповни речення словами old, fine, nice, how, from.

1. My friend is______________ Ukraine.

2. I’m __________ , thank you.

3. My friend is eight years_______________ .

4. ____________ old are you?

5. ____________ to meet you!

2. Дай відповіді на запитання.

1. What is your name?

2. How are you?

3. How old are you?

4. Where are you from?

3. Обери потрібне слово й обведи його.

1. How / What / Where old are you?

2. What / Where / Who are you from?

3. I’m old / fine / from America.

4. Where / What / How is your name?

5. My night / no / name is Paul.

4. Склади діалог за планом.

1. Привітайся.

2. Запитай, як звуть твого співрозмовника.

3. Поцікався, як його справи.

4. Дізнайся, звідки він.

5. Дізнайся, скільки йому років.

6. Попрощайся.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити