Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Starter level \ Початковий рівень
In the classroom / У класній кімнаті

ЗАПАМ'ЯТАЙ

absent ['ӕbsənt] — відсутній be on duty

[bi ɒn 'dju:ti] — чергувати

blackboard ['blӕkbɔ:d] — дошка

clean [kli:n] — прибирати, чистити

start [stɑ:t] — починати

who [hu:] — хто

ПРОЧИТАЙ

— Good morning, children!

— Good morning!

— Sit down. Who is on duty today?

— I’m on duty today.

— Go to the blackboard and clean it, please. Who is absent today?

— Peter and Jane are absent today.

— Ok. What day is it today?

— It’s Wednesday.

— Ok. What date is it today?

— It is the second of February.

— Thank you. Let us start our lesson.

— Доброго ранку, діти!

— Доброго ранку!

— Сідайте. Хто сьогодні черговий?

— Я сьогодні черговий.

— Піди й витри дошку, будь ласка. Хто сьогодні відсутній?

— Пітер і Джейн сьогодні відсутні.

— Гаразд. Який сьогодні день?

— Сьогодні середа.

— Гаразд. Яке сьогодні число?

— Сьогодні друге лютого.

— Дякую. Розпочнімо наш урок.

ВИКОНАЙ

1. Обери потрібне слово й обведи його.

1. Late / Good / Bad morning, dear teacher!

2. Who is on desk / day / duty today?

3. Who is send / home / absent today?

4. What / Who / When day is it today?

2. Поєднай запитання з відповідями.

1. What date is it today?

2. What day is it today?

3. Who is on duty today?

4. What is your name?

_____________________ a. Mary is on duty today.

_____________________ b. It is the first of March today.

_____________________ c. My name is David.

_____________________ d. It’s Tuesday today.

3. Доповни речення словами sit, Monday, today, clean, morning.

1. _________ the blackboard, please.

2. Good_______________________ , dear pupils.

3. ______________________ down, please.

4. What date is it ____________ ?

5. It’s______________________ today.

4. Доповни речення.

1. _______________ is absent today?

2. It’s______________________ today.

3. It is the_____________________ of ____________ .

4. Let’s start our ___________________ .

5. ________________ to the blackboard, please.

5. Знайди та викресли зайве слово в кожному реченні.

1. Good morning, who dear pupils.

2. Sit down date, please.

3. Peter and Jane are now absent today.

4. It is come the third of March.

5. Let’s start how our lesson.

6. Переклади речення.

1. Хто сьогодні черговий?

2. Хто сьогодні відсутній?

3. Який сьогодні день?

4. Яке сьогодні число?

7. Склади діалог за планом.

1. Привітайся.

2. Дізнайся, хто черговий сьогодні в класі.

3. Дізнайся, хто відсутній у класі.

4. Запитай, який сьогодні день тижня.

5. Запитай, яка дата.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити