Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Starter level \ Початковий рівень
My family / Моя сім'я

ЗАПАМ'ЯТАЙ

brother ['brʌðə] — брат

elder [eldə] — старший

father (daddy) ['fa:ðə] — тато

little ['litl] — маленький

mother (mum) ['mʌðə] — мама

name [neim] — ім’я

sister ['sistə] — сестра

Have you got...? — У тебе є...?

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Robin!

— Hi, Tom!

— Robin, what is your father’s name?

— His name is Alex. And what is your mother’s name, Tom?

— Her name is Liza. Have you got a sister or a brother, Robin?

— I have got a little sister. Her name is Diana. She is 4 years old.

— Oh, and I have got an elder brother. His name is Rick. He is 20.

— Good-bye, Tom!

— Bye-bye, Robin!

— Вітаю, Робіне!

— Привіт, Томе!

— Робіне, як звуть твого тата?

— Його звуть Алекс. А як звуть твою маму, Томе?

— Її звуть Ліза. У тебе є сестра чи брат, Робіне?

— У мене є маленька сестра. Її звуть Діана, їй 4 роки.

— О, а в мене є старший брат. Його звуть Рік. Йому 20.

— До побачення, Томе!

— Бувай, Робіне!

ВИКОНАЙ

1. Обери потрібне слово й обведи його.

1. How old is your table / sister / school?

2. How / Have / Hot you got a brother?

3. I have got a little / like / lesson brother.

4. Have you got an old / name / elder sister?

2. Поєднай запитання з відповідями.

1. What’s your daddy’s name?

2. Have you got a sister?

3. What is your mum’s name?

__________________________ a. Yes, I have.

__________________________ b. Her name is Linda.

__________________________ c. His name is David.

3. Дай відповіді на запитання про себе і свою сім’ю.

1. What is your name?

2. What is your mum’s name?

3. What is your father’s name?

4. Have you got a sister / brother ?

4. Склади діалог за планом.

1. Привітайся зі своїм другом.

2. Запитай, як звуть його батьків.

3. Дізнайся, чи є у твого друга сестра або брат.

4. Поцікався, як їх звуть, скільки їм років.

5. Попрощайся.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити