Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Starter level \ Початковий рівень
My pet / Мій ддомашній улюбленець

ЗАПАМ'ЯТАЙ

colour ['kʌlə] — колір

ear [iə] — вухо

kitten ['kıtən] — кошеня

little ['lıtı] — маленький

nice [naıs] — гарний

parrot [paerat] — папуга

pet [pet] — домашній улюбленець

tail [tel] — хвіст

Have you got...? — У тебе є...?

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Mark!

— Ні, Helen!

— Have you got a pet?

— Yes, I have. I have got a nice parrot.

— What colour is your parrot?

— It’s yellow and red. Have you got a pet?

— Yes, I have. I have got a little kitten.

— What colour is your kitten?

— My kitten is black. Its ears and tail are white.

— Oh, nice! What is your kitten’s name?

— Its name is Marvin. I love my kitten very much.

— Вітаю, Марку!

— Привіт, Хелен!

— У тебе є домашній улюбленець?

— Так. У мене є гарний папуга.

— Якого кольору твій папуга?

— Він жовтий та червоний. А в тебе є улюбленець?

— Так. У мене є маленьке кошеня.

— Якого кольору твоє кошеня?

— Моє кошеня чорне. У нього білі вушка та хвіст.

— О, гарно! А як звуть твоє кошеня?

— Його звуть Марвін. Я дуже люблю своє кошеня.

ВИКОНАЙ

1. Обери потрібне слово й обведи його.

1. Have you got a ten / pet / bаd?

2. I have got a little / white / kitten.

3. My dog / parrot / kitten is green and yellow.

4. Its colour / black / name is Kesha.

2. Доповни речення словами name, got, kitten, colour, ears.

1. What________________ is your dog?

2. My ________________is grey and its tail is white.

3. My dog is brown and its  are black.

4. My parrot’s________________ is Kesha.

5. I have_______________ a little kitten.

3. Поєднай частини речень.

1. My parrot is

a. brown and its tail is black.

2. My dog is

b. my pet very much!

3. I have got a

c. orange, green and yellow.

4. I love

d. nice pet at home.

4. Склади діалог за планом.

1. Привітайся з товаришем.

2. Дізнайся, чи є у твого друга домашні улюбленці?

3. Запитай, як звуть його тваринку?

4. Запитай, якого кольору його домашній улюбленець?

5. Розкажи про свою домашню тваринку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити