Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Starter level \ Початковий рівень
My pet / Мій ддомашній улюбленець

ЗАПАМ'ЯТАЙ

colour ['kʌlə] — колір

ear [iə] — вухо

kitten ['kıtən] — кошеня

little ['lıtı] — маленький

nice [naıs] — гарний

parrot [paerat] — папуга

pet [pet] — домашній улюбленець

tail [tel] — хвіст

Have you got...? — У тебе є...?

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Mark!

— Ні, Helen!

— Have you got a pet?

— Yes, I have. I have got a nice parrot.

— What colour is your parrot?

— It’s yellow and red. Have you got a pet?

— Yes, I have. I have got a little kitten.

— What colour is your kitten?

— My kitten is black. Its ears and tail are white.

— Oh, nice! What is your kitten’s name?

— Its name is Marvin. I love my kitten very much.

— Вітаю, Марку!

— Привіт, Хелен!

— У тебе є домашній улюбленець?

— Так. У мене є гарний папуга.

— Якого кольору твій папуга?

— Він жовтий та червоний. А в тебе є улюбленець?

— Так. У мене є маленьке кошеня.

— Якого кольору твоє кошеня?

— Моє кошеня чорне. У нього білі вушка та хвіст.

— О, гарно! А як звуть твоє кошеня?

— Його звуть Марвін. Я дуже люблю своє кошеня.

ВИКОНАЙ

1. Обери потрібне слово й обведи його.

1. Have you got a ten / pet / bаd?

2. I have got a little / white / kitten.

3. My dog / parrot / kitten is green and yellow.

4. Its colour / black / name is Kesha.

2. Доповни речення словами name, got, kitten, colour, ears.

1. What________________ is your dog?

2. My ________________is grey and its tail is white.

3. My dog is brown and its  are black.

4. My parrot’s________________ is Kesha.

5. I have_______________ a little kitten.

3. Поєднай частини речень.

1. My parrot is

a. brown and its tail is black.

2. My dog is

b. my pet very much!

3. I have got a

c. orange, green and yellow.

4. I love

d. nice pet at home.

4. Склади діалог за планом.

1. Привітайся з товаришем.

2. Дізнайся, чи є у твого друга домашні улюбленці?

3. Запитай, як звуть його тваринку?

4. Запитай, якого кольору його домашній улюбленець?

5. Розкажи про свою домашню тваринку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити