Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Beginner level \ Базовий рівень
Our home \ Наш дім

ЗАПАМ'ЯТАЙ

bathroom ['ba:θru:m] — ванна кімната

bedroom ['bedru:m] — спальня

comfortable ['kʌmftəbl] — зручний

cosy ['kəʋzi] — затишний

flat [flӕt] — квартира

garden [ga:dn] — садочок

house [haʋs] — будинок

in front of [in frʌnt əv] — перед

kitchen ['kitʃm] — кухня

large [la:ʤ] — великий

light [lait] — світлий

living-room ['liviƞru:m] — вітальня

near [niə] — поруч

room [ru:m] — кімната

small [smɔ:l] — маленький

study ['stʌdi] — кабінет

yard [ja:d] — подвір’я

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Martin!

— Hi, Willy!

— Do you live in a flat or in a house, Martin?

— We live in a flat. There are three rooms in our flat: a living-room, two bedrooms, a bathroom and a kitchen.

— Have you got a flat, too, Willy?

— No, we haven’t. We have got a house. It’s not very large but it’s comfortable.

— Is there a garden in front of the house?

— Yes, there is a small garden and a yard near our house.

— How many rooms are there in the house?

— There are four rooms in the house: a nice living- room, two cosy bedrooms, my father’s study, two bathrooms and a light kitchen.

— Oh, what a nice house!

— Yeah, we like our house very much!

— Вітаю, Мартіне!

— Привіт, Віллі!

— Ви живете у квартирі чи в будинку, Мартіне?

— Ми живемо у квартирі. У нашій квартирі три кімнати: вітальня, дві спальні, ванна та кухня. А ви також маєте квартиру, Віллі?

— Ні. У нас є будинок. Він не дуже великий, але зручний.

— Чи є перед будинком садочок?

— Так, біля будинку є невеликий садочок і подвір’я.

— А скільки кімнат у домі?

— У будинку чотири кімнати: гарна вітальня, дві затишні спальні, кабінет мого батька, дві ванні кімнати та світла кухня.

— О, який гарний будинок!

— Так, ми дуже любимо наш дім!

ВИКОНАЙ

1. Доповни речення словами kitchen, living-room, house, garden, bathroom.

1. We live in a comfortable___________________________________ in Kharkiv.

2. There is a large and light___________________________________ in our flat.

3. I brush my teeth in the ________________________________________ .

4. There is a yard and a ___________________________________in front of the house.

5. We usually watch TV in a cosy __________________________________ .

2. Обери потрібне слово й обведи його.

1. There are three classrooms / rooms / houses in our flat.

2. There is a small year / flat / yard in front of the house.

3. There are two cosy / cold / king bedrooms in our house.

4. Is there a large kitten / kitchen / kind in your flat?

5. What / How / When many rooms are there in your house?

6. Our flat isn’t very large but it is classroom / comfortable / small.

3. Віднови порядок слів у реченнях та запиши їх.

1. rooms / three / There / flat / are / our / in.

2. small / There / garden / is / a / our / near / house.

3. is / nice / Our / very / flat.

4. big / living-room / is / Our / light / and.

5. comfortable / My / is / bedroom.

4. Дай відповіді на запитання.

1. Do you live in a house or in a flat?

2. How many rooms are there in your house / flat?

3. What kind of rooms is it?

4. Have you got your own room?

5. Is there a garden or a yard near your house?

6. Is your house / flat comfortable?

7. What room is your favourite?

8. Do you like your house / flat?

5. Склади діалог за планом.

1. Запитай, де мешкає твій друг.

2. Поцікався, скільки кімнат у його помешканні.

3. Дізнайся, чи є біля його дому двір або садочок.

4. Запитай, чи подобається другові його дім.

5. Розкажи другу про свій дім або квартиру.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити