Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Beginner level \ Базовий рівень
Our home \ Наш дім

ЗАПАМ'ЯТАЙ

bathroom ['ba:θru:m] — ванна кімната

bedroom ['bedru:m] — спальня

comfortable ['kʌmftəbl] — зручний

cosy ['kəʋzi] — затишний

flat [flӕt] — квартира

garden [ga:dn] — садочок

house [haʋs] — будинок

in front of [in frʌnt əv] — перед

kitchen ['kitʃm] — кухня

large [la:ʤ] — великий

light [lait] — світлий

living-room ['liviƞru:m] — вітальня

near [niə] — поруч

room [ru:m] — кімната

small [smɔ:l] — маленький

study ['stʌdi] — кабінет

yard [ja:d] — подвір’я

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Martin!

— Hi, Willy!

— Do you live in a flat or in a house, Martin?

— We live in a flat. There are three rooms in our flat: a living-room, two bedrooms, a bathroom and a kitchen.

— Have you got a flat, too, Willy?

— No, we haven’t. We have got a house. It’s not very large but it’s comfortable.

— Is there a garden in front of the house?

— Yes, there is a small garden and a yard near our house.

— How many rooms are there in the house?

— There are four rooms in the house: a nice living- room, two cosy bedrooms, my father’s study, two bathrooms and a light kitchen.

— Oh, what a nice house!

— Yeah, we like our house very much!

— Вітаю, Мартіне!

— Привіт, Віллі!

— Ви живете у квартирі чи в будинку, Мартіне?

— Ми живемо у квартирі. У нашій квартирі три кімнати: вітальня, дві спальні, ванна та кухня. А ви також маєте квартиру, Віллі?

— Ні. У нас є будинок. Він не дуже великий, але зручний.

— Чи є перед будинком садочок?

— Так, біля будинку є невеликий садочок і подвір’я.

— А скільки кімнат у домі?

— У будинку чотири кімнати: гарна вітальня, дві затишні спальні, кабінет мого батька, дві ванні кімнати та світла кухня.

— О, який гарний будинок!

— Так, ми дуже любимо наш дім!

ВИКОНАЙ

1. Доповни речення словами kitchen, living-room, house, garden, bathroom.

1. We live in a comfortable___________________________________ in Kharkiv.

2. There is a large and light___________________________________ in our flat.

3. I brush my teeth in the ________________________________________ .

4. There is a yard and a ___________________________________in front of the house.

5. We usually watch TV in a cosy __________________________________ .

2. Обери потрібне слово й обведи його.

1. There are three classrooms / rooms / houses in our flat.

2. There is a small year / flat / yard in front of the house.

3. There are two cosy / cold / king bedrooms in our house.

4. Is there a large kitten / kitchen / kind in your flat?

5. What / How / When many rooms are there in your house?

6. Our flat isn’t very large but it is classroom / comfortable / small.

3. Віднови порядок слів у реченнях та запиши їх.

1. rooms / three / There / flat / are / our / in.

2. small / There / garden / is / a / our / near / house.

3. is / nice / Our / very / flat.

4. big / living-room / is / Our / light / and.

5. comfortable / My / is / bedroom.

4. Дай відповіді на запитання.

1. Do you live in a house or in a flat?

2. How many rooms are there in your house / flat?

3. What kind of rooms is it?

4. Have you got your own room?

5. Is there a garden or a yard near your house?

6. Is your house / flat comfortable?

7. What room is your favourite?

8. Do you like your house / flat?

5. Склади діалог за планом.

1. Запитай, де мешкає твій друг.

2. Поцікався, скільки кімнат у його помешканні.

3. Дізнайся, чи є біля його дому двір або садочок.

4. Запитай, чи подобається другові його дім.

5. Розкажи другу про свій дім або квартиру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити