Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Ukraine - Україна

Ukraine is a sovereign state with its own territory and its bodies of state power and government. It also has national emblem: state flag and anthem. Ukraine proclaimed its independence on August 24, 1991, and confirmed this status on December 1st of the same year.

The country is situated in the south-eastern part of Central Europe. It covers the area of 604,000 square kilometers. The territory of Ukraine consists of the Autonomy Republic of Crimea and 24 regions, Ukraine is inhabited by people belonging to more than 110 ethnic groups. The population of Ukraine is nearly 50 million people. It borders on Poland, Slovakia and Hungary in the west and on Romania and Moldova in the southwest. It's northern neighbour is Byelarus and the eastern one is Russia.

The territory of Ukraine is mostly flat and mountains make up only 5% of its territory (there are the Carpathian mountains in the west and the Crimean mountains in the south). The climate of Ukraine is moderate.

The main rivers of Ukraine are the Dnipro, the Dnister, the Buh and Donets and others. The Dnipro is the main river in the country. It's one of the longest rivers in the world. Ukraine is washed by the Black Sea and the sea of Azov and has such important ports as Odesa, Mariupol, Mykolaiv, Kherson.

The geographical position of Ukraine is favourable, because the country lies on the crossroad of the ways from Asia to Europe. Like any other country in the world Ukraine has big cities; among them are Kyiv, the capital of Ukraine; Kharkiv, which used to be the capital of Ukraine and now it's an important industrial and cultural centre; Donetsk is a coal-mining and chemical centre; Odesa is a big sea-port; Lviv is a large scientific and cultural centre and a lot of others. Due to favourable climatic conditions, Ukraine is traditionally an agricultural country. Wheat and corns, all kinds of fruit are grown here.

The country is rich in national resources, such as iron are, coal, gas. It produces planes and ships, lorries and buses, TV and radio-sets and other goods.

Questions:

1. What is the national emblem of Ukraine?

2. Where does the country situated?

3. By what seas is Ukraine washed?

4. What national resources is the country rich in?

5. Which countries does it border on?


Vocabulary:

sovereign — незалежний

anthem — гімн

confirm — підтвердити

moderate — помірний

favourable — сприятливий

to lay on the crossroad — знаходиться на перетині


Україна


Україна — незалежна держава з власною територією, органами влади й урядом. Вона також має національні символи: державний прапор, гімн. Україна проголосила свою незалежність 24 серпня 1991 року і підтвердила цей статус 1 грудня того ж року.

Країна знаходиться у південно-східній частині Центральної Європи. Вона займає площу 604 000 км2. До складу України входять Автономна Республіка Крим і 24 області. Україна населена людьми, які утворюють більше 110 етнічних груп. Населення України — близько 50 мільйонів. Вона межує з Польщею, Словаччиною і Угорщиною на заході та з Румунією і Молдовою — на південному заході. Її північний сусід — Білорусія, а східний — Росія.

Територія України переважно рівнинна, гори становлять усього лише 5% (на заході знаходяться Карпати, на півдні — Кримські гори). Клімат помірний.

Основні річки України — Дніпро, Дністер, Буг, Донець та інші, Дніпро — головна ріка країни. Вона одна з найдовших річок у світі. Україна омивається Чорним і Азовським морями та має такі важливі порти, як Одеса, Маріуполь, Миколаїв, Херсон.

Географічне положення України вигідне, оскільки країна знаходиться на перетині шляхів з Азії в Європу. Як і в будь-якій іншій країні світу, в Україні є великі міста; серед них Київ — столиця України, Харків, який був столицею України, а зараз важливий промисловий і культурний центр; Донецьк — центр вугільної промисловості; Одеса — великий морський порт; Львів — великий науковий і культурний центр та багато інших. Завдяки сприятливим кліматичним умовам, Україна традиційно аграрна країна. Тут вирощують пшеницю й зернові, усі види фруктів.

Країна багата на природні ресурси, такі як залізо, руда, вугілля, газ. Вона виробляє літаки і кораблі, вантажівки й автобуси, телевізори і радіоприймачі та інші вироби.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити