Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Australia (2) - Австралія (2)

Australia is the only country in the world that is also a continent. It is the sixth large country and the smallest continent. Australia lies between the South Pacific Ocean and the Indian Ocean. It is situated about 11 000 km southwest of North America and about 8 200 km southeast of mainland Asia. The name of the country comes from Latin word «australis» which mean southern. The country's official name is Commonwealth of Australia.

The Commonwealth of Australia is a federation of states.

Australia has six states — New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and Western Australia. Each state has its government. Australia has two territories — the Australian Capital Territory and the Northern Territory. The capital of the country is Canberra.

Australia is a constitutional monarchy like Great Britain. The nation is administered under written constitution. The British monarch, Queen Elizabeth II, is also queen of Australia and country's head of state. But the queen has little power in the Australian government. She serves mainly as a symbol of long historical tie between Great Britain and Australia. Australia is a member of the Commonwealth of Nations which is an association formed by Britain and some of its former colonies.

Australia is one of the world's developed countries. Australia has modern factories, highly productive mines and farms, and busy cities. It is the world's leading producer of wool and bauxite (the ore from which aluminium is made). It also produces and exports large amounts of other minerals and farm goods. Income from the export enables Australians to have high standard of living. The most important trading partners of Australia are Japan and the United States.


Questions:

1. Where does the Australia lie?

2. What is the official name of the country?

3. What is the capital of the country?

4. Who is the country's head of state?

5. Is there a written constitution in Australia?

6. What are the main products of Australia?

7. What are the most important trade partners of the country?


Vocabulary:

to lie — знаходиться

to be situated — бути розташованим

mainland — материк

Latin — латинський

Commonwealth of Australia — Австралійський Союз

federation — федерація

state — штат

territory — територія

capital — столиця

government — уряд

tie — зв'язок

Commonwealth of Nations — Британська Співдружність націй

income — дохід, прибуток

standard of living — рівень життя


Австралія (2)


Австралія — єдина країна у світі, яка є водночас і континентом. Вона є шостою за розмірами країною у світі й найменшим континентом. Австралія знаходиться між Тихим та Індійським океанами. Вона розташована майже в 11000 км на південний захід від Північної Америки й у 3200 км — на південний схід від материкової Азії. Назва країни походить від латинського слова «australis», що означає «південний». Офіційна назва країни — Австралійський Союз.

Австралійський Союз — це федерація штатів. Австралія складається з шести штатів: Нового Південного Уельсу, Квінсленду, Південної Австралії, Тасманії, Вікторії та Західної Австралії. До складу Австралії входять дві території — Територія Федеральної столиці й Північна територія. Столиця Австралії — місто Канберра.

Австралія — конституційна монархія, як і Великобританія. Керівництво державою відбувається згідно з конституцією. Британська королева Єлизавета II є також королевою Австралії і головою держави. Однак королева не має великої влади в австралійському уряді. Вона, в основному, служить символом давніх історичних зв'язків між Великобританією та Австралією. Австралія — член Британської Співдружності націй, яка є асоціацією, що складається з Британії і деяких її колишніх колоній.

Австралія це одна з найрозвиненіших країн світу. В Австралії є сучасні фабрики, високопродуктивні шахти та ферми, міста з високим ступенем ділової активності. Вона є видатним виробником вовни й бокситів (руд, з яких виробляють алюміній). Вона також видобуває та експортує у великій кількості інші корисні копалини і сільськогосподарську продукцію. Дохід від експорту дозволяє Австралії підтримувати високий рівень життя. Найважливішими торговими партнерами Австралії є Японія та Сполучені Штати Америки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити