Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The British Painters (Joseph Mallord William Turner) - Британські художники (Джозеф Меллорд Уільям Тернер)

William Turner, a great romantic English landscape painter, was born in Devonshire in 1775. He lived with his uncle in Middlesex, where he began to attend school. His first drawings are dated 1787, when he was only twelve years of age. His childish sketch-books, filled with drawings, are still preserved in the British Museum.

When he was 21, he began to exhibit oil paintings as well as water-colours at the Royal Academy. The first, «Fishermen at Sea» is now in the Gate Gallery.

He traveled much in France, Germany, Switzerland, Italy. But he never lost his interest in his own country.

As a landscape painter Turner was interested mainly in light and colour effects. One of his famous paintings is even called «Light and Colour». His work is high praised by great critics.

Turner died in London in 1851. His pictures and drawings became the property of the British nation.

William Turner is considered to be one of the world greatest painters.


Questions:

1. Where and when was Joseph Turner born?

2. Where did he go to school?

3. At what age did he make his first drawings?

4. When did he begin to exhibit his paintings?

5. Did he stay in his country all his life?

6. What was he interested in as landscape painter?

7. When and where did he die?

8. Who is the owner of Turner's works?


Vocabulary:

landscape — ландшафт

drawing — малюнок

childish — дитячий

painting — картина

famous — знаменитий, видатний

praised — звеличений, уславлений

property — власність

to be considered — вважатися


Британські художники (Джозеф Меллорд Уільям Тернер)


Уільям Тернер, видатний англійський художник — пейзажист епохи романтизму, народився в Девонширі в 1775 році. Він жив зі своїм дядьком у Міддлсексі, де й почав ходити до школи. Його перші малюнки датуються 1787 роком, коли йому було лише 12 років. Його дитячі альбоми із замальовками й зараз знаходяться в Британському музеї.

Коли йому виповнився 21 рік, він почав виставляти картини, написані олійними фарбами, так само як і акварелі в Королівській Академії. Перша, «Рибалки на морі», зараз знаходиться в Гейт галереї.

Він багато подорожував Францією, Німеччиною, Швейцарією та Італією. Але він ніколи не втрачав інтересу до своєї рідної країни.

Як пейзажист Тернер більше за все цікавився світловими й колірними ефектами. Одна з його знаменитих картин так і називається «Світло і колір». Його роботи були належним чином оцінені відомими критиками.

Тернер помер у Лондоні в 1851 році. Його картини й малюнки стали надбанням британської нації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити