Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Most Popular British Writers - Найпопулярніші британські письменники

William Shakespeare and Charles Dickens remain two of the most popular and widely known British writers all over the world. Dickens began his writing career as a journalist, and all his novels were first published serially in periodicals. Many of his works highlight the injustice of 19th century social institutions and inequalities between the rich and the poor.) His most famous works include «Oliver Twist» and «David Copperfield». As to Shakespeare in addition to writing 35 known plays, he wrote 154 sonnets and sometimes acted in small parts in his own plays. He is known to have played the Ghost in «Hamlet». His best known plays include «King Lear», «А Midsummer night's dream» and «Romeo and Juliet».

The Bronte sister, Charlotte (1816 — 1855), Emily (1818 — 1848) and Anne (1820—1849), were three talented 19th century women novelists whose works are regarded as classics today. Charlotte is best known for her novel «Jane Eyre».

The novels of Jane Austen are known for their subtlery of observation and irony, together with their insights into the provincial life of the middle-class in the early part of 19th century. Her works include «Emma», «Pride and Prejudice» and others.

One of the most widely known English poets is remarkable because his work has been transcribed, published, read and comment on since his death. He is Geoffrey Chaucer (c. 1345 — 1400). His best known work is «The Canterbury Tales», a collection of tales. Chaucer is buried in Westminster Abbey.


Questions:

1. Who is the most popular and widely known British writer?

2. When did Dickens begin his career?

3. What plays by Shakespeare do you know?

4. What are the Bronte sisters famous for?

5. What other popular British writers do you know?


Vocabulary:

to remain — залишатися

to highlight — освітлювати

injustice — несправедливість

observation — нагляд, спостереження


Найпопулярніші британські письменники


Уільям Шекспір і Чарлз Діккенс залишаються двома найпопулярнішими й широко відомими письменниками в усьому світі. Діккенс почав літературну кар'єру як журналіст, і всі його новели спочатку були опубліковані як серія в періодичних виданнях. Багато його творів розповідає про несправедливість суспільного ладу XIX століття і нерівноправність багатих і бідних. Найвідоміші його твори — «Олівер Твіст» і «Девід Копперфільд». Що ж до Шекспіра, то на додачу до написаних 35 відомих п'єс він написав 154 сонети й іноді грав невеликі ролі у своїх п'єсах. Він грав привида в «Гамлеті». Його найвідоміші п'єси — «Король Лір», «Сон у літню ніч» і «Ромео і Джульєтта».

Сестри Бронте— Шарлотта (1818 — 1855), Емілі (1818 — 1848) та Анна (1820 — 1840) були трьома талановитими жінками — новелістами XIX століття і вважаються класиками сьогодні. Шарлотта відома завдяки її роману «Джен Ейр».

Новели Джен Остін відзначаються спостережливістю й тонкою іронією, глибоким проникненням у провінційне життя середнього класу на початку XIX століття. Її твори — «Емма», «Гордість і упередження» та інші.

Один з найвідоміших англійських поетів знаменитий тим, що його роботи були перекладеними, опублікованими, прочитаними й прокоментованими вже після його смерті. Це Джефрі Чосер (1345 — 1400). Найвідоміший його твір — «Кентерберійські оповідання», збірник оповідань. Чосер похований у Вестмінстерському абатстві.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити