435 тем з англійської мови

Ukraine and English-speaking Countries

 

Now Ukraine is a sovereign state. Ukraine is one of the members of the United Nations Organization and participates in the work of many international organizations. We have wide relations with Canada, the USA and Great Britain. Foreign Embassies of these countries work in Kyiv. Scientific cooperation is also very important. Cooperations in culture,

education and sport are very important too. We exchange students and teachers with Canada and the USA. The Ukrainian orchestras, pop and opera singers, ballet dancers are warmly received, A lot of tourists from English-speaking countries visit Ukraine every year.

We have some joint political projects with the United States of America and Canada. Such big plants of ours as Cherkasy joint-stock company «Azot», Gorlovka chemical plant «Stirol» sell their products at international market. I'd like to say that many people who are Ukrainian by origin live in Canada. Many of the Ukrainians living now in Canada and other English-speaking countries don't lose connections with Ukraine. A lot of public organizations, educational establishments, religious organizations make considerable contribution to the development of our culture, literature and art. By the by, Canada was the first among the western states that recognized the. state independence of Ukraine.

 

Questions:

With what countries does Ukraine have relations?

We exchange students and teachers with Canada and the USA, don't we?

Which big plants sell their products at international market?

What can you say about scientific cooperation?

What was the first western state that recognized the independence of Ukraine?

 

Vocabulary:

to participate— брати участь

embassy — посольство

project — проект

abroad — за кордоном

 

Україна й англомовні країни

 

Україна тепер суверенна держава. Україна — один із членів ООН і бере участь у роботі багатьох міжнародних організацій. У нас тісні взаємовідносини з Канадою, США і Великобританією. У Києві працюють іноземні посольства цих країн. Дуже важливим також є наукове співробітництво. Співробітництво в культурі, освіті та спорті також має велике значення. Ми обмінюємося студентами й викладачами з Канадою та США. Українські оркестри, оперних та естрадних виконавців, балет тепло приймають за кордоном. Щороку багато туристів з англомовних країн відвідують Україну.

Ми маємо декілька спільних проектів з Канадою і США. Такі великі заводи, як Черкаське акціонерне товариство «Азот», Горлівський хімічний завод «Стирол», продають свою продукцію на міжнародному ринку. Важливо згадати, що багато українців живе в Канаді. Багато українців, що живе в Канаді та інших англомовних країнах, не втрачає зв'язку з Україною. Безліч громадських організацій, навчальних закладів, релігійних організацій роблять значний внесок у розвиток нашої культури, літератури й мистецтва. Важливим є той факт, що Канада була першою серед західних країн, які, визнали державну незалежність України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити