Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


William Shakespeare (1) - Уільям Шекспір (1)

William Shakespeare was born in April 1564. His father was a rich citizen whose business was making and selling leather gloves. His mother was the daughter of an important farmer. When he was nineteen, William married Anne. She was a farmer's daughter and she was some years older than himself. During that years he may have helped his father in the family business or he may have been a country schoolmaster for a time, we don't know exactly.

Shakespeare had three children: Susannah, the eldest, then twins — a son, Hamnet, and another girl, Judith. In 1587 Shakespeare went to work in London, leaving Anne and the children at home.

Some years later Shakespeare began to write plays. The parents did not even guess that their son would be such an important figure in English poetry and drama and that his plays would still be acted four hundred years later in England and all over the world. By 1592 Shakespeare was an important member of well-known company. In 1599 the famous Globe Theatre was built on the south bank of the river Thames. In that theatre most of his plays were performed. It was a round building with the stage in the center, open to the sky. If it was raining, the actors got wet; if the weather was too bad, there was no performance at all. By 1603 Shakespeare was the leading poet and dramatist of his time. He continued to write for the next ten years. In 1613 he finally stopped writing and went to live in Stratford where he died in 1616. He is buried in Stratford-on-Avon.


Questions:

1. What was William's father business?

2. His mother was a farmer's daughter, wasn't she?

3. How many children did Shakespeare have?

4. When did he start to write?

5. The Globe Theatre was built in 1599, wasn't it?


Vocabulary:

citizen — громадянин

gloves — рукавички

to guess — здогадуватися

play — п'єса

stage — сцена


Уільям Шекспір (1)


Уільям Шекспір народився у квітні 1564 року. Його батько був багатим, бізнес його полягав у виробництві й продажу шкіряних рукавичок. Мати його була донькою впливового фермера. Уільям одружився з Анною в 19 років. Вона була дочкою фермера й була старшою за Уільяма на кілька років. У той час він, можливо, допомагав батькові в сімейному бізнесі чи працював сільським учителем, точно невідомо.

У Шекспіра було троє дітей. Сюзанна, найстарша, потім близнюки — син Гамнет і дівчинка Джудіт. У 1587 році Шекспір почав працювати в Лондоні, залишивши Анну й дітей удома.

Через кілька років по тому Шекспір почав писати п'єси. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній син буде такою значною фігурою в англійській поезії та драматургії і що його п'єси все ще будуть ставитися чотири сотні років по тому в Англії й у всьому світі, На 1592 рік Шекспір був впливовим членом відомої компанії. У 1599 році на березі річки Темзи було збудовано відомий театр «Глобус». У цьому театрі було поставлено більшість його п'єс. Це була кругла будівля зі сценою в центрі просто неба. Якщо йшов дощ, актори промокали; якщо погода була дуже поганою, вистав взагалі не було. На 1603 рік Шекспір був видатним поетом і драматургом свого часу. Наступні 10 років він продовжував писати. Він припинив писати в 1613 році й переїхав жити до Стратфорда, де помер у 1616 році. Він похований у Стратфорді-он-Ейвон.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити