Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


William Shakespeare (2) - Уільям Шекспір (2)

Nowadays people seem to read newspapers mostly. Many people are fond of reading detective stories or spy thrillers. I myself prefer books about politics, history, travel-books and biographies. It is my dream to become a student of the department of foreign languages and to be able to read the books by my favourite English and American writers in the original.

As for the American writers, I like to read books by Mark Twain and O'Henry.

I enjoy reading books by such English writers as Charles Dickens, Robert Stevenson, Walter Scott. My favourite English writer is William Shakespeare, one of the most outstanding personalities in the world literature.

William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon not far from London. His father, John Shakespeare, came to Stratford from a village and opened a shop there. He never became a rich man but at one time he was an important official in the city. William Shakespeare lived in Stratford until he was twenty-one. He got married and had three children. At the age of 21 William left Stratford for London to join a company of actors. He was a very good actor and an excellent playwright. William Shakespeare lived and worked in London for 25 years. By the end of the 16th century William Shakespeare and his friends had enough money to build their own theatre — the Globe.

In all Shakespeare wrote 37 plays, 2 long poems, a sonnet cycle of 155 small pieces.

William Shakespeare had a natural gift for comedy. In his comedies «Two Gentlemen of Verona», «As you Like It», «The Twelfth Night» William Shakespeare describes the adventures of young men and women,their love, friendship, happiness.

Shakespeare's tragedies «King Lear», «Othello», «Romeo and Juliet» depict noblemen who opposed evil in the world. Since they were written there has never been a time when at least some of Shakespeare's plays were not staged.

In England and other countries it is the highest honour for an actor to be invited to play in a comedy or a tragedy by Shakespeare. In the last 35 years all the plays by W. Shakespeare have been filmed.\Since 1879 Shakespeare's Festival has been held every year at Stratford-on-Avon.


Questions:

1. What are many people fond of nowadays?

2. Why do you want to become a student of the department of foreign languages?

3. Where was William Shakespeare born?

4. How long did he live and work in London?

5. What did William Shakespeare have a natural gift for?

6. What do Shakespeare's tragedies depict?

7. What is the highest honour for an actor in England?


Vocabulary:

thriller — сенсаційний роман

spy — шпигун

detective story — детективне оповідання

official — чиновник

to get married — одружуватися

to be held — проводитися

to film — знімати фільм


Уільям Шекспір (2)


У наш час люди читають, в основному, газети. Багатьом подобається читати детективи або сенсаційні романи про шпигунів. Особисто я полюбляю читати книжки про політику, історію, подорожі й автобіографічні романи. Я мрію стати студентом факультету іноземних мов і вміти

читати книжки моїх улюблених англійських і американських письменників в оригіналі.

Щодо американських письменників, мені подобається читати книги Марка Твена й О.Генрі. Я люблю читати твори таких відомих письменників, як Чарлз Діккенс, Роберт Стівенсон, Вальтер Скотт. Мій улюблений англійський письменник — Уільям Шекспір, одна з найвидатніших особистостей у світовій літературі.

Уільям Шекспір народився в Стратфорді-он-Ейвон, неподалік від Лондона. Його батько, Джон Шекспір, приїхав до Стратфорда з села й відкрив там крамницю. Він не став багатою людиною, проте деякий час був важним чиновником у місті. Уільям Шекспір жив у СтраТфорді до 21 року. Він одружився, і у нього було троє дітей. У 21 рік Уільям поїхав зі Стратфорда до Лондона й приєднався до акторської трупи. Він був гарним актором і чудовим драматургом.

Уільям Шекспір жив і працював у Лондоні 25 років. Наприкінці XVI століття Уільям Шекспір і його друзі заробили досить грошей, щоб збудувати свій власний театр «Глобус».

Усього Шекспір написав 37 п'єс, 2 поеми та цикл сонетів, що складається з 155 творів.

В Уільяма Шекспіра був природний талант комедіографа. У своїх комедіях «Два веронці», «Як вам це подобається», «Дванадцята ніч» Уільям Шекспір описував пригоди юнаків і дівчат, їх кохання, дружбу, щастя. У трагедіях «Король Лір», «Отелло», «Ромео і Джульєтта» Шекспір зображує дворян, які протистоять світовому злу. Відтоді, як вони були написані, не було такого, щоб хоча б деякі з п'єс Шекспіра не ставилися.

В Англії та інших країнах для актора немає вищої честі, ніж бути запрошеним грати в комедії або трагедії Шекспіра. За останні 35 років усі п'єси Шекспіра були екранізовані. У Стратфорді-он-Ейвон з 1879 року щороку проводиться Шекспірівський фестиваль.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити