Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


William Shakespeare (3) - Уільям Шекспір (3)

William Shakespeare was one of the greatest and famous writers of the world. Many people know and like his works but many facts of Shakespeare's life are still unknown.

William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-on-Avon, a small English town. He studied at local grammar school because his father wanted his son to be an educated person. While studying at school, William didn't have much free time but he liked to go to the forest and river Avon.

Young William liked to watch actors and actresses who visited Stratford-on-Avon. He was fond of actor's profession and decided to become an actor. With this purpose he went to London. There he played and wrote plays as well. In his works he described the events of England's contemporary life. His plays that were staged in many theatres and which were then translated into many languages made Shakespeare a very popular person.

In all Shakespeare wrote thirty seven plays. He cooperated with the best English theatres during twenty five years. His best and the most famous plays are «Othello», «King Lear», «Hamlet», «Romeo and Juliet».

Besides plays Shakespeare wrote a lot of poetry, which is translated into many languages and is well-known throughout the world.

William Shakespeare died in 1616. But his creations are still popular now and millions of people still admire them.


Questions:

1. Where was William Shakespeare born?

2. Where did he study?

3. What did he like to do when he was young?

4. What was William Shakespeare?

5. How many plays did he write?

6. What plays by William Shakespear do you know?


Vocabulary:

unknown — невідомий

purpose — мета

play — п'єса

to describe — описувати, змальовувати

contemporary — сучасний

to cooperate — співпрацювати

creation — витвір, твір

to admire — захоплюватися


Уільям Шекспір (3)


Уільям Шекспір був одним з найвидатніших і найвідоміших письменників у світі. Багато людей знає і любить його твори, проте окремі факти з його життя й досі залишаються невідомими.

Уільям Шекспір народився в 1564 році в Стратфорді-он-Ейвон. Він навчався в місцевій гімназії, тому що його батько хотів, щоб син був освіченою людиною. Під час навчання в гімназії в Уільяма Шекспіра не було багато вільного часу, хоча йому подобалося гуляти в лісі й поблизу річки Ейвон.

Юний Уільям любив дивитися на акторів і актрис, які приїздили до Стратфорда-он-Ейвон. Він обожнював акторську професію і вирішив стати актором. З цією метою він поїхав до Лондона. Там він грав на сцені, а також писав п'єси. У своїх творах він змальовував події сучасного для нього англійського життя. Його п'єси, які були поставлені в багатьох театрах і потім були перекладені багатьма мовами, принесли Шекспірові велику популярність.

Усього Шекспір написав тридцять сім п'єс. Він співпрацював з кращими театрами протягом двадцяти п'яти років. Його найкращі та найвідоміші п'єси — «Отелло», «Король Лір», «Гамлет», «Ромео і Джульєтта».

Окрім п'єс Шекспір написав багато поетичних творів, які перекладені багатьма мовами й добре відомі в усьому світі.

Уільям Шекспір помер у 1616 році. Однак його твори й досі популярні і мільйони людей і надалі захоплюються ними.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити