Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Shakespeare's Birthplace - Батьківщина Шекспіра

Stratford-on-Avon, where Shakespeare was born, is now one of the most popular tourist centres. But it was not so

many years ago. In the 18th century only a few relics of Shakespeare were left — his tomb, New Place (a large house which was built in place of Shakespeare's own house), the mulberry tree that he had planted, and his birthplace.

People from London and other places came to see these relics. Most of them came to New Place where they wanted to see the famous mulberry tree in the garden.

The owner of New Place wasn't much interested in Shakespeare. He didn't like the fact that so many visitors came to his house asking to see the mulberry tree. So in 1756 he cut down the tree and his life became quiet.

But it didn't last long. The people who came to Stratford-on-Avon to see Shakespeare's tree at first were surprised, then they got so angry that the owner of New Place had to leave Stratford.

After Stratford lost one of the most famous relics of Shakespeare, the city fathers decided to do something to attract people there. They asked the greatest actor of the time David Garrick to organize a festival in Stratford.

Garrick planned to do it in the first week of September, 1769. He wanted the festival to be the greatest outdoor festival staged in England.

At six o'clock in the morning of Wednesday September 6 the festival was opened. Many people came to Stratford. The first day was successful, and Garrick was happy. On the second day it rained hard. The second-day evening ended as it began — in the rain.

On the third day all the people left Stratford, Garrick returned to London very sad. But his festival was the beginning of a tradition. Stratford is now famous for its Shakespeare festivals. Every year a lot of people come to Stratford for the Festival season which lasts from April to September.


Questions:

1. What relics of Shakespeare were left in the 18th century?

2. Why did people come to Stratford-on-Avon?

3. What did the owner of New Place do in 1756?

4. Why did the people get angry with the owner of New Place?

5. Why did the city fathers decide to do something to attract people?

6. Who organized the festival in Stratford?

7. Why did Garrick return to London very sad?


Vocabulary:

relic — реліквія

tomb — могила, могильний камінь

mulberry tree — шовковиця

city fathers — влада міста


Батьківщина Шекспіра


Стратфорд-он-Ейвон, де народився Шекспір, — один з найпопулярніших туристичних центрів. Але багато років тому все було не так. У XVIII столітті збереглося тільки декілька пам'ятних місць, пов'язаних з ім'ям Шекспіра — його могила, Нью Плейс (великий будинок, який було збудовано на місці будинку Шекспіра), шовковиця, яку він посадив, і місце його народження.

Люди з Лондона та інших місць приїздили подивитися на ці реліквії. Багато з них приїздило до нового будинку, де вони хотіли побачити в саду знамениту шовковицю.

Власник нового будинку мало цікавився Шекспіром, йому не подобалося, що так багато відвідувачів приходить до його будинку й просить дозволу побачити шовковицю. Тому в 1756 році він зрубав дерево й став жити спокійно.

Але це не тривало довго. Спочатку люди, які приїжджали до Стратфорда-он-Ейвон подивитися на дерево Шекспіра, були здивовані. Потім вони настільки розсердилися, що власникові нового будинку довелося залишити Стратфорд.

Після того як Стратфорд втратив одну з найзнаменитіших реліквій Шекспіра, міська влада вирішила щось зробити, щоб привернути увагу людей. Запросили видатного актора того часу Давіда Гарріка організувати в Стратфорді фестиваль.

Гаррік планував провести фестиваль у перший тиждень вересня 1769 року. Він хотів, щоб цей фестиваль був найбільшим фестивалем під відкритим небом.

Фестиваль відкрився в середу 6 вересня о шостій ранку. До Стратфорда приїхало багато людей. Перший день фестивалю пройшов успішно, і Гаррік був щасливий. На другий день пішов сильний дощ. Вечір другого дня закінчився, як і почався — тривав дощ.

На третій день усі люди поїхали зі Стратфорда, і Гаррік повернувся до Лондона дуже засмученим. Але його фестиваль був початком традиції. Зараз Стратфорд славиться Шекспірівськими фестивалями. Щороку до Стратфорда приїздить багато людей на фестиваль, який продовжується з квітня по вересень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити