Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Charles Dickens (1) - Чарлз Діккенс (1)

Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England when he was a little boy. His father worked in an office. He was a very clever man, but he was very poor. Charles had many brothers and sisters, but he did not often play with them. His father had many books and Charles liked to read them. He learned to read very early.

When Charles was 10 years old, his family went to London.

There his father got into debt (as he had little money) and then into debtor's prison. So little Charles began to work when he was ten. That was the beginning of Charles' hard life.

He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking bottles. He had to work in a dirty room with no windows. He did not like his work, but he had to work at the factory for two years. Then he went to school for three years, but he did not learn much at school. He learned much at home, from his father and from other clever people.

Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of short stories.

In 1837 he published his first novel «The Postnumous Papers of the Pickwick Club». And the young reporter became a famous writer. Then he published novel after novel — «Oliver Twist», «Dombey and Son», «David Copperfield» and many other good books.

His books are very interesting, they tell us about the hard life of the poor people in England of that time. When we read his books, we sometimes laugh, but we often want to cry.

Charles Dickens died in 1870.

He is one of the greatest novelists in the English literature. Dickens lived more than a hundred years ago, but people in the whole world like to read his books today, because in his books he showed a real world and people of Victorian England.


Questions:

1. Where did Charles Dickens live?

2. Where did his father work?

3. When did his family go to London?

4. Why did Charles have to work?

5. What novel did Charles Dickens publish in 1837?

6. What do his books tell us about?

7. What did Charles Dickens show in his books?


Vocabulary:

to get into debt — залізти в борги

to cry — плакати

poor — бідний

prison — в'язниця


Чарлз Діккенс (1)


Чарлз Діккенс народився в 1812 році. У дитинстві він жив на півдні Англії. Його батько працював у конторі. Він був дулсе розумною, але дуже бідною людиною. У Чарлза було багато братів і сестер, але він рідко з ними грався. Його батько мав велику бібліотеку, і Чарлз любив читати. Читати він навчився рано.

Коли Чарлзу було десять років, його сім'я переїхала до Лондона.

Там його батько заліз у борги (оскільки в нього було мало грошей) і потім потрапив у боргову в'язницю. Тому Чарлз почав працювати в десять років. Це було початком важкого життя Чарлза.

У Лондоні він працював на маленькій фабриці, де наклеював етикетки на пляшечки з ваксою. Йому доводилося працювати в брудній кімнаті, де не було вікон. Робота йому не подобалася, але він пропрацював на фабриці два роки. Потім він три роки навчався в школі, однак там він мало чому навчився. Значно більше він дізнався вдома від батька та інших розумних людей.

Пізніше він працював репортером з питань діяльності парламенту і почав писати оповідання.

У 1837 році він опублікував свій перший роман «Посмертні записки Піквікського клубу». І після цього молодий репортер став відомим письменником. Потім він публікував романи один за одним — «Олівер Твіст», «Домбі та син», «Девід Копперфілд» та багато інших гарних книжок.

Його книжки надзвичайно цікаві, у них розповідається про важке життя бідних людей тогочасної Англії. Коли ми читаємо його книги, то іноді сміємося, але часто нам хочеться плакати.

Чарлз Діккенс помер у 1870 році. Він є одним з найвідоміших романістів в англійській літературі. Діккенс жив більше 100 років тому, але й сьогодні людям у всьому світі подобається читати його книжки, тому що в них він показав справжній світ і людей, які жили у вікторіанській Англії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити