Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Robert Burns (1) - Роберт Берне (1)

Robert Burns, Scotland's national poet, was born on January 25, 1759 in Scotland. His father, William Burns, was a poor farmer. There were seven children in the family, and Robert was the eldest. His father knew the value of a good education, and he tried to give his children the best education he could afford. Robert was sent to school at the age of six, but as his father could not pay for the two sons, Robert and his brother Gilbert attended school in turn. When not at school, the boys helped their father with his work in the fields. But soon the teacher left, and so Burns's father invited a young school teacher to teach the boys. When the teacher left, the poet's father taught the children himself. Reading and writing, arithmetic, English grammar, history, literature, French and Latin — that was Robert Burns's education.

Robert's mother knew many Scottish songs and ballads and often sang them to her son in his childhood. His mother's friend Betty told Robert many fantastic tales about devils, fairies and witches. Burns's mother died in 1820. She lived long and enjoyed the fame of her poet son.

Robert Burns became fond of reading. He read whatever he could lay his hands on. His favourite writers were Shakespeare, Smolett, Robert Fergusson, a talented Scottish poet (1750 — 1774). Fergusson's tragic fate deeply touched Burns. Burns devoted many verses to Fergusson.

Robert Burns began to write poetry when he was fifteen. He composed verses to the melodies of old folk-songs, which he had admired from his early childhood. He sang of the woods, fields and wonderful valleys of his native land. Burns published some of his poems in 1786. Their success was complete. And Robert Burns became well known and popular.

When Burns came to Edinburgh, the capital of Scotland, a new and enlarged edition of his poems was published. But soon Edinburgh society grew tired of him and forgot about the poet.

Robert Burns left Edinburgh and returned to his native village with money enough to buy a farm and marry Jean Armour. Burns devoted to Jean many beautiful poems, such as «I love my Jean», «Bonnie Jean» and many others.

Robert Burns's poems were very popular, he always remained poor. He worked hard and destroyed his health. He died in poverty at the age of thirty — seven in 1796.

The poetry and songs of Robert Burns are famous all over the world.

Robert Burns's poems and verses inspired Beethoven, Schumann, Mendelssohn and other composers who wrote music to them.

Burns is a democratic poet. His sympathy was with the poor. That is why his funeral was attended by a crowd of ten thousand. They were the common Scottish people whom he had loved and for whom he had written his poems and songs.

The most popular poems of Robert Burns are «The Tree of Liberty», «My Heart's in the Highlands», «А Red, Red Rose» and many others.


Questions:

1. When was Robert Burns born?

2. How many children were there in their family?

3. What did Robert's father try to give his children?

4. Who knew many Scottish songs and ballads?

5. What did his mother's friend Betty tell Robert?

6. When did Robert begin to write poetry?

7. What did Robert Burns publish in 1786?

8. Why did Robert Burns return to his native village?

9. Who was Robert Burns's funeral attended by?

10. Whom did Robert Burns's poems and verses inspire?


Vocabulary:

value — цінність

to afford — бути в змозі дозволити собі що-небудь

devil — диявол

fairy — фея

witch — відьма

to enjoy — насолоджуватися

to lay — покласти

to devote — присвятити

to admire — захоплюватися

to compose — вигадувати, скласти

valley — долина

to grow tired of... — втомлюватися від...

to destroy — руйнувати

to inspire — надихати

funeral — похорон

poverty — бідність


Роберт Берне (1)


Роберт Берне, шотландський народний поет, народився 25 січня 1759 року в Шотландії. Його батько, Уільям Берне, був бідним фермером. У їхній родині було семеро дітей, і Роберт був найстаршим. Його батько цінував гарну освіту й намагався дати своїм дітям якомога кращу освіту. Роберта відправили до школи в шість років, але оскільки батько не міг платити за двох синів, Роберт і його брат Гідберт ходили до школи по черзі. Коли хлопчики були не в школі, вони допомагали батькові працювати в полі. Але Незабаром учитель поїхав, і тому батько Роберта запросив молодого шкільного вчителя навчати дітей. Коли й цей учитель поїхав, батько поета навчав дітей сам. Читання, письмо, арифметика, англійська граматика, історія, література, французька і латинська мови — ось предмети, які вивчав Роберт Берне.

Мати Роберта знала багато шотландських пісень і балад і часто співала їх своєму синові в дитинстві. Подруга матері Бетті розповідала Роберту багато фантастичних історій про диявола, фей і відьом. Мати Бернса померла в 1820 році. Вона прожила довге життя й встигла натішитися славою її сина — поета.

Роберт Берне захоплювався читанням. Він читав усе, що потрапляло йому до рук. Його улюбленими письменниками були Шекспір, Смоллетт, Роберт Фергюссон, талановитий шотландський поет (1750 — 1774). Роберта Бернса глибоко схвилювала трагічна доля Фергюссона. Берне присвятив Фергюссону багато віршів.

Роберт Берне почав писати вірші в п'ятнадцять років. Він писав вірші на мелодії стародавніх народних пісень, якими він захоплювався з раннього дитинства. Він оспівував ліси, поля і чудові долини своєї батьківщини. У 1786 році Берне опублікував деякі свої вірші. Вони мали повний успіх. І Роберт Берне став відомим і популярним.

Коли Берне приїхав до Единбурга, столиці Шотландії, було опубліковане нове доповнене видання його поезій. Проте незабаром він набрид суспільству Единбурга, і про поета забули.

Роберт Берне залишив Единбург і повернувся в рідне село. Він мав ферму й одружився з Джин Армар. Берне присвятив Джин багато чудових віршів, таких як «Я люблю мою Джин», «Прекрасна Джин» та багато інших.

Хоча поезії Бернса були дуже популярними, він залишався бідним. Він наполегливо працював, що похитнуло його здоров'я. Він помер у бідності в 37-річному віці в 1796 році.

Поезія і пісні Роберта Бернса відомі в усьому світі.

Вірші та поеми Бернса надихали Бетховена, Шумана, Мендельсона й інших композиторів, які написали до них музику.

Берне — поет — демократ. Його симпатії були на боці бідних. Ось чому на його похорон зібрався десятитисячний натовп людей. Це були прості шотландці, яких він любив і для яких писав свої поезії й пісні.

Найпопулярніші вірші Роберта Бернса — «Дерево свободи», «У горах моє серце», «Червона, червона троянда» та багато інших.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити