Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Robert Burns (2) - Роберт Берне (2)

Robert Burns, a famous and popular Scottish poet, was born in 1759.

Burns was born in a family of a poor farmer. Robert was the eldest of seven children, so he had to help his father on the farm. His father William Burns was a kind person who loved and understood people. So Robert learned to love and respect people from his father. His mother had a beautiful voice and often sang songs and told many folk-tales to her children. Robert remembered mother's songs and stories all his life.

His father wanted Robert to be an educated person and sent him to school at the age of 6. Robert liked reading books. His favourite writer was Shakespeare.

At the age of 15 he started to write poems. He wrote about people, about everyday life. The heroes of his mother's stories became the heroes of his poems.

In 1777 Robert moved to another town where he organized a society of young people. They discussed moral, social and political problems of that time. In 1784, his father died and Robert had to work at the farm. In 1791 he had to sell the farm because he wasn't successful at farming.

Feeling the injustice of the world, he protested against landlords who owned the best land in his poetry. In 1786 he published a book of his poems which soon made him popular.

Burns took part in creating a book of old Scottish folksongs, writing words for many melodies. Burns is the author of the words of the song «Auld Lang Syne», which Scottish people sing on the New Year Day.

Robert Burns died in poverty at the age of 37.


Questions:

1. When was Robert Burns born?

2. Who taught him to love people?

3. When did he started writing poems?

4. What did he write about?

5. Was he a successful farmer?

6. What famous Scottish song did he write words to?


Vocabulary:

eldest — старший

folk-tales — народні легенди (сказання)

successful — успішний

injustice — несправедливість

landlord — поміщик

poverty — бідність


Роберт Берне (2)


Роберт Берне, відомий і популярний шотландський поет, народився в 1759 році.

Берне народився в сім'ї бідного фермера. Роберт був старшим із семи дітей, йому доводилося допомагати батькові на фермі. Його батько Уільям Берне був доброю людиною, яка любила та поважала інших людей. Його мати мала чудовий голос, і вона часто співала пісні й розповідала народні легенди своїм дітям. Роберт пам'ятав пісні й розповіді матері все своє життя.

Його батько хотів, щоб Роберт був освіченою людиною, і в шестирічному віці відправив його до школи. Роберт любив читати книжки. Його улюбленим письменником був Шекспір.

У 15 років він почав писати вірші. Він писав про людей, про повсякденне життя. Герої оповідань його матері стали героями його поезій.

У 1777 році Роберт переїхав до іншого міста, де він організував товариство молодих людей, Вони обговорювати моральні, соціальні й політичні проблеми того часу.

У 1784 році батько Роберта помер, і йому довелося працювати на фермі. У 1791 році він був змушений продати ферму, оскільки йому не пощастило у веденні господарства.

Відчуваючи несправедливість світу, у своїй поезії він виступав проти поміщиків, які були власниками кращої землі. У 1876 році він видав книжку своїх віршів, яка незабаром зробила його популярним.

Берне брав участь у створенні книги давніх шотландських народних пісень, написавши слова для багатьох мелодій. Берне — автор слів пісні «Auld Lang Syne», яку співають шотландці на Новий рік.

Роберт Берне помер у бідності у віці 37 років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити